Sakralios Moteriškumo ir Vyriškumo/Mėnulio ir Saulės energijų jungtys

Galbūt esate girdėję, kad kiekvieno iš mūsų vidinė Esatis, dvasia susideda iš dviejų – vyriškosios ir moteriškosios – energijų? Dvasinėse kelionėse dauguma iš mūsų paliečia temos, tokios kaip vyriškumas ir moteriškumas mumyse, sielos dvynių ryšiai ar keliam klausimus, kas iš tiesų yra dieviškasis vyriškumas ir dieviškasis moteriškumas. Kol tiek daug yra pasakojama apie sielos dvynių šventąsias sąjungas ar dieviškųjų porų santykių susitikimus, mitologija mums pateikia Dieviškojo derinio įvaizdį – Dievo ir Deivės Šventąją Sąjungą.


Pirmiausia mums yra svarbu sukurti balansą, dieviškąją pusiausvyrą savyje. kad gyventume vienybės, džiaugsmo ir laisvės išraiškoje santykyje su savimi.

Yin ir Yang vaidmenys ir funkcijos

Jeigu žiurėtume į moteriškumą ir vyriškumą tik kaip į seksualinių lyčių skirtumą, suvokimai gali būti ribojantys. Tiek moterys, tiek vyrai savyje turi moteriškąją ir vyriškąją energijas (kaip Yin ir Yang elementus) – priimančią (arba juslią) ir veikiančią (arba kuriančią).

Yin ir Yang, moteriškoji ir vyriškoji energijos apsijungia dviem skirtingais būdais, atnešdamos kūrybą, užpildančią išorinį pasaulį. Kai Yin energijoje yra moteriškasis Yin ir vyriškasis Yin pradmuo, taip pat ir Yang susideda iš moteriškojo Yang ir vyriškojo Yang pradmens.

Vyriškoji Yin energija pasėja ir maitina sėklas, iš kurių išauga nauja kūryba.
Vyriškoji Yang energija suteikia galimybę pasėti sėklą, leidžia skverbtis, augtis ir plėtotis naujai kūrybai.

Moteriškoji Yin energija suteikia vietą ir erdvę, kol kūrybingumo sėkla yra puoselėjama ir auginama, kol pilnai išsivysto.
Moteriškoji Yang energija įkūnija gimstančią energiją, kurios dėka naujoji kūryba ir yra atnešama į išorinį pasaulį.

Ši sąmonė (ši bendrakūryba su savo vidine Esatimi ir Šaltiniu) tarnauja mūsų vidiniam pasauliui, taip pat išoriniams santykiams. Gebėjimas harmonizuoti savo vidinius aspektus mums padeda atrasti vidinį balansą ir tai gali pagelbėti kuriant santykius ir partnerystes su kitais.

Saulė ir Mėnulio Sakralioji Sąjunga

Klasikinė saulės ir mėnulio metafora, veikianti sąjungoje vienas su kitu, parodo šių elementų vyksmą, kaitą ir srautą. Aktyvi saulės energija suteikia šviesą ir aktyvaciją dienos ir išorinei veiklai bei kūrybai. Priimanti ir jusli mėnulio energija temstant ir artėjant nakčiai kviečia telktis vidun ir ilsėtis. Taip ir kiekvienas iš mūsų, nepriklausomai nuo lyties, esame apjungti šių dviejų energetinių elementų.

Mėnulio fazės iš tikrųjų yra Sakralios Sąjungos Šokis tarp vyriškumo ir moteriškumo. Kiekviename iš mūsų gyvuoja ugningas saulės vyriškasis aspektas, taip pat ir vandeningoji mėnulio energija. Kai mes susijungiame su šiais dvejais gyvybiškais srautais ir sąmoningai suvokiame, kaip giliai tai įtakoja mūsų gyvenimus, mes galime pradėti nukreipti šią energiją su intencija tarnauti mūsų vidiniam augimui ir sielos evoliucijai. Saulės ir mėnulio Sąjunga gyvuoja tobulame balanse, kurio centras yra tikrasis ,,Aš“ (vidinė Esatis ir ramybė), tarnaujantis visumos gėriui. Tikrasis ,,Aš“ žino, kad įtakodamas vieną, daro poveikį visumai. Tai yra kelias, kuriuo mes kaip žmonija žengiame ir bundame, pažindami savo Tikrąjį Dieviškumą.


Saulė pastoviai auga ir plečiasi tam, kad suteiktų mums aukštų vibracinės plazmos dažnius, kurie daro sukelia pokyčius mūsų širdims, kūnams, protams ir sieloms. Kodai, atsiųsti ir perduodami iš Didžiosios Kosminės Saulės, mums yra labai reikalingi būtent dabartiniu metu.

Šios sakralios soliarinės vyriškosios energijos perduodamos ypatingai tam, kad aktyvuotų mūsų kylančias, skleidžiančias ir besiharmonizuojančias čakras – kiekvieno iš mūsų Asmeninę Saulę ir Žvaigždžių Vartus, taip pat Sielos Saulės Čakrą. Šios Saulės energijos mums suteikiamos tam, kad atneštų aiškumo, kurio dėka galėtume suvokti savo sielos tikslą ir susilygiuotume su teisingais širdies ir sielos veiksmais ir pasirinkimais.
Šios saulės energijos paremia mūsų vyriškuosius aspektus tam, kad pajudėtume iš sąlygoto patriarchalinio ribotumo baimės, iš pažeidžiamumo, kas trukdo mums atsiverti ir išsakyti savąją tiesą, nustatyti sveikas ribas ir teisingai veikti. Tavo vyriškumas yra tavo Vidinis Sergėtojas, kuris suteikia aukštesnio lygmens suvokimus, kurie viršija ankstesnius archetipus ir vaidmenis.

Mėnulis nuolat iliuminuojasi ir šviečia, kad suteiktų savo virpesių aukštus dažnius, kurie taip pat atlieka pokyčius mūsų širdyse, kūnuose, protuose ir sielose būtent dabar.
Šios Dieviškos Moteriškos Energijos skirtos tam, kad integruotų kodus, atnaujinimus ir perdavimus, kurie yra atnešami iš saulės. Šios Energijos atneša šiuos visus dažnius į tavo širdies erdvę ir apsupa ją gailestingumu, atleidimu ir meile sau.


Šios Mėnulio energijos paremia tavo vyriškuosius aspektus ir paremia ir pastūmėja mus, pajudant iš pasipriešinimo ir per didelės apsaugos į labiau pasitikintį tikrąjį TAVE, kylant į penktos dimensijos dieviškąją žmogaus prigimtį. Taip pat moteriškųjų energijų dėka mes galime palengvinti kūno simptomus, sukeliančius skausmą ir įtampas, ypač, kai vyriška labiau šliejasi ir remiasi į erdvę, palaikomą moteriško. Įtampų paleidimas gali pasirekšti per ašaras, taip pat gali būti atveriami gilesni liūdesio skausmai, kai pasileidinėja ir išvaloma kaltės ir gėdos energijos.

Mėnulio energijos sukuria šventyklą, kad mūsų moteriškieji aspektai palaikytų erdvę su didele kantrybe, susijungiant su Dieviškumu ir atsiduodant sakraliam keliui.

Moteriškumo ir vyriškumo energijos ir jų pusiausvyra

Balansuojant ir vystant moteriškąją ir vyriškąją energijas savo viduje, mes įforminame savo kūrybinius gebėjimus. Bet, kad tai įvyktų, mes pirmiausia turime laikyti ir žvelgti į šiuos du dieviškuosius aspektus kaip į dieviškąją energiją. Vystydami ir balansuodami priimančią ir veikiančią energijas savyje, mes galime suteikti galimybę šiems elementams funkcionuoti harmoningai bendrakūryboje.

Vienas iš būdų sukurti pusiausvyrą tarp vyriškumo ir moteriškumo/Saulės ir Mėnulio energijų, yra praktikuojant jogą. Pavyzdžiui, atliekant Hatha jogos asanas yra treniruojamos kūno (tuo pačiu ir proto) energijos. Vyriškumo energija yra siejama su Dievu Šiva ir yra vadinama Prana (vyriškumas). Moteriška – su Deive Šakti (Šivos žmona), dar vadinama Aapana. Kartu šios energijos formuoja Kundalini – tai tarsi energijos spiralė, tekanti per visą nugaros ilgį. Kundalini energiją simbolizuoja dvi dvynės gyvatės, kurios kyla nuo pamatinės čakros iki karūnos čakros. Hatha jogos metu yra svarbu sutelkti dėmesį į stuburo koloną ir pozas atlikti abiejose kūno pusėse, kad sukurti pusiausvyrą. Kada mes praktikuojame jogą, mes susjungiame vyriškąją ir moteriškąją energijas mūsų kūne. Tuomet mes esame užbaigtume, sielos ramybės būsenoje, kas mums leidžia žvelgti į gyvenimo aspektus susilygiavus.

Mūsų vidinė pusiausvyra ir ramybė yra kelias į harmoniją ir vienį, kur nėra atskyrimo tarp vyriškumo ir moteriškumo ir kur mes galime patirti Sakralią Santuoką ir visumą. Mūsų vidus ir yra ta vieta ir erdvė, kur moteriška ir vyriška susitinka patys su savimi ir taip mes išreiškiame save per kūrybą, kasdienį veiksmą bei kuriame santykius su kitais, kurie atspindi mūsų vidų. Kai patiriame vienybės ir visumos pojūtį ir gyvename jame sąmoningai, tai atsispindi ir mūsų partnerystėse ir santykiuose su kitais. Mes atpažįstame, kad nei moteriška nei vyriška nėra svarbiau viena už kitą (ir atvirkščiai), – tai tik vienas kito atspindys, Vienio Šokyje.


Saulė ir mėnulis, vyriška ir moteriška, sakralios sąjungos energijų susiliejimas iš kosmoso gali atspindėti TAVĄJĄ Vidinę Sakralią Sąjungą. Apglėbk šias abi energijas tam, kad užbaigtum pasidalijimo ir atskirties ciklus tarp šių dviejų energijų. Leisk lengvai tekėti šioms dviejoms energijoms viduje, iš vieno aspekto į kitą šioj laiko juostoj ir tuo pačiu kitose.

Sugrįžk į balansą, sugrįžk į visumą savęs, į Dieviškąjį Žmogiškumą, į savo natūralią prigimtinę būseną…


Šaltiniai: ,,Order of the Star“, @144000Angels ( facebook)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Shopping Cart