Kosminė „amžinoji“ santuoka – Sielos šauksmas

 Tu sutiksi Tau skirtą sielą. Ji jau Čia. Tai lemta iš aukščiau, tai jau yra nuspręsta!


Tai jau buvo sutarta, dar tau to nežinant, ir numatyta Tau patirti! Visata tai žino. Tavo siela tai žino. Ir Tavo širdis tai jaučia. Tu žinai, kad esi su tuo žmogumi jau ne vieną gyvenimą iki šios inkarnacijos!


Jauti, kad viskas yra gerai pažįstama, lyg būtumėt santykiuose jau ilgus metus, nors tik ką susipažinote. Tu intuityviai žinai, ką kitas nori išgirsti ar patirti. Atrodo, kad skaitytumėt vienas kito mintis.


 Jūs vis grįžtat ir grįžtat vienas pas kitą dėl milžiniškos magnetinės jūsų sielų traukos. Net jei ir protas priešinasi. Išliekat santykiuose vienokiu ar kitokiu būdu todėl, kad tiesiog nežinote kaip BŪTI kitaip. Tai kaip filme „Avataras“: ta ištarta frazė „Aš matau Tave“ reiškia kur kas daugiau, nei „Aš Tave Myliu“. Šie žodžiai pralenkia tradicinį Meilės suvokimą. Tai reiškia matymą širdimi,- „jaučiu Tave visa savo esybe, esu pilnam susijungime su Tavo siela“.


„Aš esu Tu! Taip jaučiu! Myliu Tavo sielą su visais jos aspektais! Viskuo, kas joje egzistuoja. Sutinku Save patirti per Tave“. Būtent tai reiškia „Aš Tave matau“.

 Praeities santykiai

Viskam yra vieta ir laikas. Tu negali pakeisti kito jausmų, jei jie atšalo, negali priversti santykių „veikti“, kai sistema yra pažeista, kai kitas žmogus nebenori dirbti vardan meilės. Santykiai yra kuriami dviese. Iš vienos pusės remiama siena grius. Tam reikia abipusio darbo ir supratimo.
Jei žmogus nėra įsipareigojęs pilnai rūpintis savimi ir savo gyvenimu,- jis nėra pajėgus pasirūpinti Tavimi bei judviejų santykiais. Tik tada, kai esi pilnatvėje su savimi, gali pilnai būti ir su kitu. Kitu atveju tai neveikia.


Iš Tavo praeities santykių tu jau žinai, kas esi, Tu jau žinai, ko tau reikia, kad švytėtum, augtum ir žydėtum, kad išliktum stiprus šiame iššūkių pasaulyje. Žinai, ko vengti, kad nesusižeistum, nes pamokos, kurias praėjai buvo gana sunkios. Ir vertingiausios yra tos, kurių metu griuvai iki pamatų. Nes tik tada supratai savo esmę. Tada griuvo Ego. Ir tik po Ego griuvimo gali pradėti statyti santykius iš tyros meilės sau, savo sielai, bet ne iš proto poreikių. Čia ir glūdi Tavo stiprybė. Nes tai, ką sukursi savyje, tokią energiją ir pritrauksi. Todėl kurki meilę Sau. Tik savo Tiesoje ir Meilėje būdamas galėsi mylėti besąlygiškai. Ir gebėsi tai suteikti ir kitam.

Tavo atspindys – Susitikimas su savimi

Tas, kuris pažino savo sielą, kuris skyrė laiko sau atrasti savo giliausius skausmus, leido sau išgyti, rado jėgų iš naujo pakilti,- JAU yra pasirengęs įsipareigoti ir kitam. Kiekvienas turi būti tyras ir atsakingas dėl savo sielos. Tik tada, kai matei save ir tamsoje, ir šviesoje, kada pažinai visus savo aspektus,- sugebėsi pajusti savo atspindį kitame. Tada gebėsi priimti ir kito silpnąsias vietas, ir stiprybes be teisimo. Žinosi, kad visas pasaulis telpa kitame taip, kaip ir Tavyje.


Santykiai bus kuriami be baimės, su pasitikėjimu, kai pajausi, kad ir Tavo partneris gyvena širdimi, iš Tyrosios Savasties, iš meilės Sau. Koks pasitikėjimas ir ramybė, net kai Tavo gyvenimo pakeleivis bendrauja su dešimtimis kitų nuostabių priešingos lyties atstovų, bet tu žinai, kad jis pasižadėjęs Tau širdimi! Tiesiog žinai, kad jo galvoj net mintis nesukirbės. Tai Dieviškas ryšys. Jūs abu jaučiate visišką pasitikėjimą ir ramybę, o ne baimę.  Kiekvienas jaučiasi laisvas eiti savo gyvenimo keliu, be kaltės prieš save ar kitą, žinant, kad ir Tavo žmogus jaučiasi saugiai, eidamas savuoju. Juk esi visada šalia, net kai ir skiria tūkstančiai kilometrų. Net ir tada, kai jau net jo nebėra Šiame išmatavime,- Tu žinai, kad Jis vistiek yra. Nes meilė ir buvimas su Jo siela išliko. Tai neatšaukiama, nenutraukiama. Tai jausmas, lyg Jis yra Tavo paties tęsinys… Sielos fragmentas.

Santuoka be Tikrojo širdies ryšio

Didelė dalis santuokų griūna dėl paprasčiausio širdies ryšio trūkumo. Tada pasižadama ne savo širdims, bet institucijoms, kurios yra linkusios viską protokoluoti. Deja, tokiu atveju dažnai santuoka tebūna tik parašas popieriuje. Pažadas, išskridęs iš žmogaus lūpų, toli nenuskrenda. Dažniausiai tepasiekia tik kito žmogaus ausį, bet ne širdį. Taip negali daugiau tęstis. Tai turi pasikeisti. Tai jau keičiasi. Ar būtina visiems įrodyti, kad ,,myliu“, pasirašant dokumentuose? Ar nepakanka širdies dažnio įrašo visatoje? Juk mylintis žmogus spinduliuoja, o meilės parašas veide matyti!


Santuokos griūna, nes pamatai nebuvo paremti sielos troškimais. Visuomenės standartai,
o ne širdys, žmones nuveda į santuokų rūmus. Materialinio ar fizinio saugumo, įsivaizduojamos pilnatvės troškimais vedinos poros sujungia savo gyvenimus dažnai tik trumpam. Nes ir pamatai, ant kurių statoma santuoka, yra laikini. Pasirink tai, kas tikra, o ne įsivaizduojama. Tavo saugumas ir pilnatvė priklauso tik nuo Tavęs pačio. Todėl pradėk nuo savo pamatų. Pamilk save, išmok jaustis saugus pats su savimi. Skirk dėmesio ir laiko sau, pamaitink savo sielą. Ko ji trokšta labiausiai? Kaip Tu pats gali jai tai suteikti? Kai atrasi pilnatvę savyje,- nustosi jos ieškoti išorėje. Ir tai jau yra Tavyje. Tik atrask!

 Meilės Šviesoje išnyksta tamsa

Širdies energija yra labai stipri. Ji daug galingesnė nei minties energija. Mes nepakankamai tai įvertinam. Amžinoje santuokoje visa, kas nematoma, visos tamsiosios sielos dalys pakyla į meilės šviesą. Didžiausi sunkumai atsiskleidžia meilės piko laike. Tuomet, kai sielą sparnai neša, meilės energija susikaupia aukščiausiame taške.


Kai kažkas Tave tikrai myli, visi nematomi Tavo esaties aspektai pakyla į paviršių, kad pamatytum tai, ką turi pakeisti. Tai gali sukelti skausmą. Kvėpuok, dainuok, šok, verk. Leisk TAM būti. Išjausk. Neteisk savęs ir savo jausmų. Tai – Tavo dalis. Padėkok sau už tai. Pamatyk save su tuo jausmu, priimk ir apkabink. Tai – TU. Mylimas TU. Ištark sau: ,,Aš Tave jaučiu.  Aš esu TU. Aš matau Tave“.


Tai transformacija. Šie skausmai iškilo ne dėl Tavo Mylimojo buvimo. Pažvelk kitaip. Jis tėra veidrodis to, ką nešiojiesi savyje. Tiek lengvo, tiek sunkaus. Tiek šviesos, tiek tamsos. Tiek meilės, tiek ir pykčio. Visa tai yra Tavo. Ir nuo Tavęs priklauso, ar Tu nori tai ir toliau matyti kitame. Juk gali viską pakeisti. Tai Tavo valioje.


Kosminė santuoka nėra lengva. Santykiai atneša Tau ir parodo tavo šešėlinę pusę. Jie atskleidžia ir tai, ką dar turi pakeisti savyje, norint patirti visišką palaimą. Bet tyras Meilės jausmas atperka viską,- visą skausmą, kančią ir ašaras.  Tai dviejų buvimas viename! Tai tikroji sąjunga!

Paremta išgyvenimu ir šaltiniu:
https://www.spiritualunite.com/articles/cosmic-marriage-your-true-partner-1111/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Shopping Cart