Author: Viktorija

Menas yra dvasinis kelias

Gebėjimas kurti nepriklauso tik keliems išrinktiesiems, kurie vadinami menininkais. Kiekvienas iš mūsų iš prigimties yra kūrėjas, gimęs kurti gyvenimą savo kasdienybėje. Mes visi esame menininkai, kurie jaučia malonumą, kurdami grožį, tik kažkuriame kelionės taške mes to atsisakėme ir paslėpėme. Intuityvi kūryba – savybė, kuri padaro vaikus tokius linksmus. Kai ši įgimta vaikų vaizduotė bei malonumas kurti grožį nėra palaikomi, jie greitai išmoksta teisti savo kūrybinio proceso vaisius bei surasti, kad juose kažko trūksta. Ilgainiui tokie įsitikinimai įsitvirtina mūsų pasąmonėje ir, mums nepastebint, ima įtakoti bei nulemti mūsų elgesio pasirinkimus. Mes pradedame ieškoti „klaidų“ bet kokioje savo ar kitų kūryboje, o galiausiai prarandame mėgavimosi pačiu gyvenimo procesu pojūtį. Menas yra mums būtinas kaip maistas, gamta, medicina, pastogė. Kiekviename yra paslėptas menininkas arba kūrėjas Daugelis iš mūsų praeityje nebuvo mokomi, kaip išreikšti savo jausmus ir emocijas. Mokykloje nebuvo skatinamas mūsų kūrybingumas, didžiąją dalį dėmesio teikiant kairiojo smegenų pusrutulio ugdymui. Paprastai mums buvo parenkamos išraiškos priemonės, nustatomos taisyklės, pateikiamos iš anksto suformuotos prielaidos ir jomis pagrįstos idėjos. Mes gyvename kultūroje, kuri pervertina priežastinį racionalumą, teorinius įrodymus ir faktinę analizę, neįvertindama …

Kalbėkite savo vidinę tiesą

Gerklės duobutėje besirandanti penktoji čakra, Vishudha, išvertus iš Sanskrito kalbos, reiškia „Apsivalymas“. Būdama tarp širdies ir galvos, ji mums atveria vartus patekti į subtiliąsias aukštesniųjų čakrų savybes ir padeda palaikyti minčių, jausmų ir veiksmų vientisumą. Kai mes atveriame savo širdį, mes susijungiame su visuotine širdimi ir galime klausytis dainos, kuri kyla iš mūsų vidaus. Tai – savo individualaus balso sukūrimas. Gerklės čakros balansas apibrėš, koks sąžiningas jūs esate ir kaip gerai jūs galite išreikšti save žmonėms, kurie jus supa. Priklausomai nuo to, kokia švari ar drumzlina yra ši čakra, jūs patirsite sėkmę arba nesėkmes gyvenime. Subalansuotas gerklės energetinis centras Gerklės sritis valdo anatomines skydliaukės, prieskydinės liaukos, žandikaulio, kaklo, burnos, liežuvio ir gerklų sritis. Gerklės čakra valdo mūsų kalbą ir kūrybinę išraišką pasaulyje ir yra susijusi su saviraiška, bendravimu ir gebėjimu klausytis kitų. Subalansuota gerklės čakra padeda mums kalbėti aiškiai ir išreikšti savo vidinę tiesą, išreikšti savo jausmus su meile bei atjauta, lengvai priimti komplimentus bei kritiką ir būti geru klausytoju. Tikėjimas ir supratimas sudaro gerklės čakros esmę. Būti atviram ir susilygiaviusiam penktoje čakroje reiškia kalbėti, klausytis …

Moterų ratai

Įsivaizduokite, ką reiškia turėti grupę moterų, kurios jus supranta. Įsivaizduokite buvimą moterų rate, kur jūs galite jaustis saugi, pasidalinti savo baimėmis ir svajonėmis. Įsivaizduokite, kaip jūs kaskart išeinate įgalinta, su atnaujintu įkvėpimu ir „žemėlapiu“, kaip judėti į priekį su pasitikėjimu. Tai yra Moterų ratai. Senovėje moterų susibūrimai buvo reguliari bei šventa kiekvienos moters gyvenimo dalis įvairiose kultūrose, religijose ir įsitikinimo sistemose ir turėjo gilią reikšmę. Moterų ratai išliko gerbiami tam tikrose tradicijose, o kitose seniai buvo pamiršti. Šiandien, kuomet visame pasaulyje žmonija nubunda savo tiesai, įvairių kultūrų moterys atgaivina ir toliau puoselėja šią tradiciją. Nuo laiko pradžios moterys viena kitai buvo stiprybės ir įkvėpimo šaltinis kasdienybėje. Istorija mums sako, kad senovėje moterys drauge rinkdavo ir gamindavo maistą, rūpindavosi vaikais. Tokiu būdu senovės žmonės palaikė harmoningą ryšį vienas su kitu ir su Žeme. Bendruose moterų susiėjimuose buvo kuriama, dainuojamos dainos, sėjamos vizijos, pasakojamos istorijos, pagerbiami esminiai moters gyvenimo perėjimai ir virsmai: iš mergaitės į jauną moterį, iš jaunos moters į motiną, iš motinos į išmintingą moterį, švenčiami kiti svarbūs įvykiai. Šios erdvės buvo vietos, kur moterys …

Svajonėje

Mylimas Vaike, Tu esi pasaulio šviesa. Mylimas Vaike, Išeik, skleisk šviesą pasauliui. Būk tvirtas, būk švelnus, būk drąsus. Pažink savo protą. Žinok, kad tu esi dieviškas. Žinok, kad viskas gerai yra bijoti. Žinok, kad tu esi mylimas. Ilsėkis ramybėje, Sapnuok savo malonius sapnus, Kol tavoji siela bus išlaisvinta Mylimas vaike, Mano širdis yra tavo širdis. Mylimas vaike, Išeik ir atverk duris Su savąja meile, Su savuoju tikėjimu, Su savąja atjauta, Su savąja malone. Ah, su savąja malone…   Watch this video on YouTube Šią dainą taip pat rasite mūsų sukurtame grojaraštyje su kitomis jau publikuotomis dainomis čia.

Drąsus moteriškumas

Ar žinai savo vertę, sese? Tu lakstei visur aplink, nerimastinga, strese, jausdamasi nepakankama, įvairiais būdais bandydama įrodyti savo vertę… O tiesa yra… Tu esi tokia graži, tokia dieviška, tokia ypatinga, tokia nuostabi… Tu esi brangesnė, nei tu žinai. Tu esi vertingesnė, nei tu save laikai. Tu esi talentingesnė, nei tu galvoji. Tu esi galingesnė, nei tu suvoki. Tu esi labiau apdovanota, nei tau atrodo. Tu esi tobulesnė, nei tavo protas, gali suprasti. Tu esi mylimesnė, nei tu manai. Laikas prisiminti, kas tu iš tikrųjų esi. Kai tu eini giliau,- į savo kūną ir save,- tu patiri tiesą, kas tu esi. Tu nesi tavo mintys. Tu nesi tavo kūnas. Tu nesi tavo praeitis. Tu nesi tavo šeima. Ar kada nors galvojai apie save iš šios perspektyvos? Na, tikriausiai dabar yra metas. Nes tai yra tiesa. Tu esi dieviško moteriškumo ir dieviško vyriškumo, susiliejusių drauge, kibirkštis, pasireiškianti per fizinę formą. Tu esi pilna. Tu esi amžina. Tu esi spindėjimas. Tu esi begalinis potencialas. Tu esi kūrinija. Tu esi kūrėja. Tu esi susijungusi su viso gyvenimo tinklu. Tu …

Klestinti moteris

Moteris turi natūralią galią gausos, geros sėkmės ir klestėjimo, jei ji nusprendžia į tai susikoncentruoti. Jei moteris pakviečia Dieviškumą, nėra jokios priežasties, kad ji nebus klestinti. Jos pozicija tai garantuoja. Bet kaip moteris, ji eikvoja savo energiją daugybe būdų.  Moteris su geromis manieromis susikoncentruoja į klestėjimą. Kas tai yra? Kas yra klestėjimas? Tai yra tada, kai ji išplečia save su gera valia, geromis manieromis, šypsenomis ir kitų pakylėjimu.  Kada tik moteris nusprendžia susikoncentruoti į visus šiuos gerus dalykus, klestėjimas yra užtikrintas. Bet jei ji švaisto savo laiką išdavystėms, pravardžiavimui, buvimui nemandagia, neturtas yra garantuotas.  Švelnumas yra esminė kiekvienos moters dalis. Su švelnumu, kai ji jį išplečia, ateina klestėjimas. Ji turės daugiau galimybių. Gera sėkmė pasibels į jos duris, kai ji yra švelni, atjaučianti ir turi geras manieras. Kiekvienas Visatos aspektas yra ant rankų pirštų moters, kuri nusprendžia būti atjaučianti, švelni ir rūpestinga. Tiesiog sustok. Tiesiog palauk. Nereaguok. Tiesiog nereaguok. Tuomet visa Visata tau yra prieinama.  Moteris išvaisto visą savo energiją, būdama pavydi, neurotiška, kalbėdama negatyviai ir konkuruodama bei lygindama labai negatyviu būdu. Tai nėra reikalinga …

Šventa Sąjunga

Paleolito ir neolito laikais Žemėje žmonės garbino Didžiąją Motiną. Tuomet įvyko pokytis nuo Deivės į Dievą ir atskyrimas dvasios ir gamtos. Su šia atskirtimi atsirado susitelkimas į priešybes, tokias, kaip gėris-blogis, vyras-moteris, šviesa-tamsa, ir t.t. Tai sukėlė atskirtį tarp mūsų. Yra skirtumas tarp to, ko mus mokė patriarchalinės religijos ir to, kas iš tikrųjų yra mūsų sielose. Mūsų augantis rūpinimasis planeta, mūsų kylantis rūpinimasis gyvenimo grožiu, harmonija, teisingumu ir vienybe yra ženklai, kad Dieviškas Moteriškumas sugrįžta į mūsų sąmonę. Mes iš naujo susijungiame su instinktyvumu, pasitikėjimu, globojimu ir priešybių sąjunga. Deivė yra Dieviškos Motinos energija, arba sąmonė, siejama su gyvenimo jėga, gimimu, maitinimu, vaisingumu, lengvu gyvenimu ir sezoniniais pokyčiais. Dieviška Motina gydo, ramina ir užjaučia. Ji turi galią sugriauti sena ir meile transformuoti mūsų išsibalansavusią patriarchalinę kultūrą. Dieviškas Moteriškumas yra nekaltoji, mylimoji, globėja, Šventasis Gralis ir Šventoji Dvasia. Ji yra garbinama ir jos yra baiminimasi. Motina Žemė mus supa ir moko. Mes iš jos mokomės gerbti Gamtos dėsnius. Trys Dieviško Moteriškumo dėsniai pagal natūralias tradicijas: Gyvenimo vienybės dėsnis – yra viena energija, viena galia; viskas …

Bendravimas su Deivės energija

Viena mintis, kuri liūdino Deivę, buvo atskirtis, kurią ji jautė intymiuose santykiuose su vyrais. Jai atrodė, kad ji sėkmingai gali būti jiems drauge, mama, vyresniąja sese, bendradarbe, bet ne mylimąja. Vyrai, kuriuos ji sutiko savo kelyje, nesugebėjo susijungti su jos esme. Jie galėjo jausti, atpažinti jos vibracijas iš toli, tačiau priartėję matydavo tik jų pačių proto turinį, iliuzijas. Dažnai tai buvo istorijos, fantazijos, norai, kad Deivė būtų tai, apie ką jie svajojo, tačiau tai mažai turėjo bendro su tuo, kas Deivė yra. Ji nėra prote ir nebendrauja iš ego, proto. Ji gyvena savojoje gelmėje ir bendrauja iš šios gelmės. Vyrai bijojo atsiliepti į kvietimą ateiti į jų gelmę ir sutikti ją čia. Deivė prabilo: Jūs bijote gelmės ir jūs trokštate to, kas yra gelmėje, bet jūs baiminatės, kad gelmės tikslas yra jus įtraukti. Tai nėra Deivės tikslas. Mes netrokštame jūsų praryti. Deivė yra tam, kad pakviesti į jos paslaptingą karalystę, pasidalinti su jumis savo energijomis, pamaitinti tarpus jumyse ir išleisti jus atgal į jūsų gyvenimą, kur jūs sugrįžtate įkvėptas, atgaivintas. Deivė jums duos visus atsakymus. …

Apie savivertę

Vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria moterys kelyje į savo, kaip Deivės, sužydėjimą, yra savivertės pojūtis. O tai yra kertinis dalykas tuomet, kai kalbama apie kūrimą tokio gyvenimo, kokio mes norime ir nusipelnėme. Kai tu jautiesi neverta, tu blokuoji save priimti meilę, kurios tu trokšti visuose lygmenyse: santykiais, pinigais ir galimybėmis. Todėl labai svarbu dažnai pačiai sau priminti – „AŠ ESU VERTA”. Šie žodžiai parems jus, suteiks galimybę giliau klausytis savo poreikių, išmokys juos pagerbti, atsiverti IR PRIIMTI. Deivės kelyje neišvengiamai ateina laikas, kai ji turi pagydyti savo žemos savivertės priežastį, paleisti visas istorijas galvoje, kurios laiko ją užstrigusią nevertumo jausme, taip pat išsinerti iš praeities ir pajudėti pirmyn su Pasitikėjimu, Meile Sau, Savęs Priėmimu ir Saviverte. Mes turime anuliuoti šimtmečių priespaudą, kuri sukėlė gilų ,,aš esu neverta” jausmą, kaip mūsų normą. Pažvelk į tai, ką tu manifestuoji savo gyvenime. Galbūt kai kurios situacijos dažnai ir iškyla iš to nevertumo jausmo? Tai yra labai svarbus momentas ir būtent šios aplinkybės kaipmat pastūmėja tave daryti pozityvius ir įgalintus pasirinkimus, kurie remtų tave tavo gyvenime. Kai tu …

Apkabinkime Deivę savyje

Daug moterų yra nuslopinusios ir uždariusios savo emocijas ir jausmus tam, kad pritaptų prie vyriško pasaulio. Tokios buvo sąlygos ir aplinkybės, pačių pasirinkimas ir patirtis. Tačiau mums niekada nebuvo lemta būti ,,vyrais”. Mes atėjome čia BŪTI DEIVĖMIS. Mes atėjome PRIMINTI PASAULIUI jo pamirštą Deivę! Visas moters gyvenimas ir gyvenimas aplink ją gali apsiversti aukštyn kojom, kai ji pajuda į šitą būseną – kai ji apkabina Deivę SAVYJE. Išmintingieji žino – ten, kur su moterimi yra elgiamasi kaip su deive,- gyvenimas klesti. Ten, kur taip nesielgiama, – gyvenimas yra pasmerktas. Tai tinka visur: pradedant nuo šeimos iki valdžios institucijų, valstybių ir pasaulio. Tačiau tai neateina be moters pasirinkimo. Tai ateina tik tada, kai pati moteris pasirenka pagerbti Deivę savyje (ir kituose), t.y. atkurti savo gilų ryšį su Deive. Kai tai yra atkurta, puoselėjama, – gyva ir tikra moteryje. Tada jai nereikia sakyti pasauliui, kad ji yra Deivė – jai visas Pasaulis atspindi, kad ji yra. Kuo labiau moteris atsiduoda šiam vidiniam ryšiui, tuo daugiau savo gėrybių, slaptų raktų, įrankių ir kodų Deivė jai atskleidžia. Moteris tampa …