Apie Lakšmi

श्रीं 

Shreem

Lakšmi Mantra

Shreem yra galinga mantra, naudojama deivės Lakšmi pagerbimui. Ji taip pat veikia kaip perjungiamasis žodis, kuris gali nukreipti jūsų minties energiją nuo vienos prie kitos. Tai prilygtų jūsų minčių sutelkimui į vieną žodį ir išsilaisvinimą iš nuolat besisukančių minčių rato. Lakšmi mantra kaip malda naudojama ne tik pakviesti finansinę gerovę, bet ir suteikti mums išminties nušviečiant savo mintis su supratimu ir suvokimu. Yra ne viena Lakšmi mantra ir kiekviena sukuria tam tikras vibracijas. Mantra, kurią mes pateikiame, yra gryna ir pirmapradė, vienaskiemenė bei skamba kaip mantros sėkla. Veikia trečiąją akį bei galvą.

Susipažinkime su Lakšmi

Lakšmi – induizmo dievybė, kuri apdovanoja gausa to prašantiems. Ji simbolizuoja gausą ir klestėjimą visose formose – tiek materialiai, tiek dvasiškai. Ji dalinasi pasitenkinimu. Tai sėkmės, laimės, klestėjimo ir laimės ženklas. Jos ryšys su lotosu, drambliais ir vandeniu tai reprezentuoja. Žodis ,, lakšmi“ išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia ,,tikslą“ – tikslą siekiant savo troškimų. Lakšmi tiki, kad gausoje turi gyventi kiekvienas  ir nesvarbu, kokią reikšmę kiekvienam iš mūsų turi tas žodis: pinigai, laikas, žinios, galimybės, sveikata, šviesa ar meilė.

Indijoje Lakšmi labai vertinama tarp moterų. Ši dievybė turi dar vieną vardą ir kartais yra vadinama „Shr“. Tai – Aukščiausio lygmens moteriška energija. Ji įkūnija grožį, malonę ir žavesį. Lakšmi, susijungusi su savo vyru Višnu, taip pat kuria veiksmo energiją (moteriškos energijos išraiška per vyrišką pradą). Veiksmo energija yra svarbi materijoje.

Lakšmi reprezentuojama kaip graži moteris, apsupta auksu. Ji turi keturias rankas,  sėdi arba stovi žydinčiame lotose bei laiko vienoje iš rankų lotoso pumpurą, kuris reiškią grožį, tyrumą ir vaisingumą. Jos keturios rankos simbolizuoja keturis žmogaus gyvenimo atskaitos taškus: dharma/teisumas,  kama/troškimai, artha/ gerovė, moksha / išsilaisvinimas iš gimimo ir mirties ciklo.

Taip pat dažnai galima pamatyti tekančias auksinių monetų kaskadas iš jos vienos rankos. Tai tarsi pažadas tiems, kurie ja tikės, kuriuos ji atspindės, kad gausa yra mūsų duotybė. Ji visad nešioja auksu siuvinėtus raudonus rūbus. Raudona simbolizuoja veiksmą, o auksinis pamušalas – gerovę.

Lakšmi simbolizuoja induizmo suvokimą apie karalystę ir valdovo/vadovo požiūrį apie pasaulio vaisingumą bei klestėjimą.  Daug dievybių, išdėstytų pagal geografinius Indijos kontinentus, patvirtina induizmo mąstymą apie  šventos erdvės ir dvasinio išsilaisvinimo santykį.

Lakšmi egzistuoja nuolatiniame žydėjime ir tekėjime, nuolatinėje gausoje. Tai ne tik moteriškos energijos gausa, bet ir veiksmo energija per susijungimą su vyriška energija, kuri padeda ir skatina  manifestuotis gausos energijai. Tokiu pat principu ji laimina šį projektą, kad nuo šios dienos, kiekviena skaitytoja, turinti ryšį su Lietuva, surastų tuos įrankius šioje šventoje erdvėje į savo dvasinį išsilaisvinimą ir dėtų žingsnį link savosios gausos, savojo žydėjimo, kuris jai skirtas.

Mes esame tau dėkingos, Lakšmi ♡

Shopping Cart