Apie Ievą

Ji nuo pat vaikystės tikėjo tyra meilės šviesa kitų žmonių širdyse, dar būdama maža ieškojo kelio žvaigždėse, atjautos medyje, atgaivos žolės rasoje… Ji niekada nenustojo tikėjusi, kad ateis diena, kuomet Žemė suspindės Rojaus spalvomis. Ir štai ji regi vaivorykštės nutiestus tiltus, išpuoštus meilės, atjautos spindėjimu į Rojų Žemėje. Ji per savąjį, pasirinktą, vingiuotą kelią, atrado tai ko visada ilgėjosi ir ieškojo. Ji atrado Save – tyrą, tikrą, jautrią, švelnią, gilią, apkabintą Angelų sparnais, Žemės ir Dangaus dukrą. Ji atrado Rojų savo širdyje. Kuomet ji atrado save, ji ėmė sutikti sielos seses. Šiame ryšyje ji jaučia gilią, jautrią sielų bendrystę, širdžių susijungimą, rankų susikabinimą, žemės budinimą ir žvaigždžių atnešimą į Žemę.

Esu bundanti siela… Kaskart kuomet liečiuosi pirštų galiukais prie savasties, ilgesingas jausmas, kupinas lengvumo ir tyrumo veda mane keliauti vis gilyn ir gilyn… Sluoksnis po sluoksnio, paleisdama kas ne mano, atrandu/prisimenu vis tauresnes spalvas.
Saulės išbučiuotos dangaus spalvos, gylis, šokantys debesys, gamtos dovanos, akmenėlių savitumas, kristalų dovanos, kūryba… Tai pilnatvės, ramybės jausmas, tai – namai “Aš esu”.

Aš tai tu, o tu tai aš – Tyrumo Šviesa, Ramybės gelmėje, Dieviškoji kibirkštis – amžinoji siela.

Aš tai tu, o tu tai aš – ateinu spinduliuoti Šviesa, sušildyti Tiesa, dalintis Džiaugsmu, apkabinti Tyrumu.

Ieva su sūneliu gyvena Klaipėdoje ir verčia naują gyvenimo puslapį. Turinti ergoterapeutes išsilavinimą, neseniai pradėjo dailės terapijos kursus. Vedama eiti gilyn į emocijas per spalvas, apjungti ergoterapiją su menine išraiška.

Shopping Cart