Month: birželio 2019

Jeigu šiandien būtum atėjęs. Žadėjai. Jeigu šiandien būtum pajautęs. Norėjai. Jeigu šiandien būtum nebijojęs. Tikėjai. Šššš…. Nors žinau, kad viename iš pasaulių visomis tomis mažomis akimirkomis mes jau buvome susitikę, bet fizinėje realybėje tai nenutiko. Kaip dabar matoma žvaigždė nebeegzistuoja, taip ir materijoje įvykio šiuo metu jau nebėra. Tą akimirką, kai žadėjai, norėjai ir tikėjai, tu mane pasiekei… Nėra nei laimės, nei nelaimės. Yra tik ta akimirka. Vieniems suvokiama, kitiems ne. Taip ir tas susitikimas man įvyko. Mano moteriška esybė buvo pamaloninta tavo troškimu su manimi būti ir mane pagerbti. Tai moteriška, neišsemiama esencija: Traukianti ir niekada nesibaigianti. Visada kitokia. Visada reikalinga. Visada duodanti, dovanojanti, svaiginanti. SUSITIKIMAS SU JA VISADA ĮVYKSTA.

TU ESI…

Tu Esi Šaltinis. Be tavęs niekas nebūtų pajausta, išgirsta, pamatyta, patirta ir pažinta. Tu perėjai per visa tai: skausmą ir džiugesio spindesį, praradimą ir euforiją, gilų liūdesį ir troškimo palaimą… Per tavo besikeičiančio pasaulio pakylėjimus ir nuosmukius, tai buvai Tu, kuri išdrįso pasilikti,- būti čia ir dabar. Tai buvai Tu – Šviesa, apšviesdama kiekvieną patirtį. Tu esi toji šiluma net ir šalčiausiais momentais. Tu – ramybė chaoso sumaištyje. Tu esi gilus ir neįvardijimas buvimo jausmas čia ir dabar. Tai buvai Tu,- beieškanti ir surandanti, pamirštanti ir stebinti, neviltyje ir džiaugsme. Tu buvai Tas – vienintelis ir pastovus, visa ką patyręs Šaltinis. Tu kvėpuoji,- tu esi gyva. Todėl tu esi didžiulės, senovės laikų ir be galo sumanios ir intelektualios visatos išraiška. Tu esi unikali ir autentiška,- tokia, kokia tu esi. Tavasis buvimas čia yra labai prasmingas ir neįkainojamos vertės. Tu esi pagerbta, nes esi čia. Tavoji vertė ateina ne iš išorės ar vidaus,- ji auga ir banguoja per tavo Tikrąją Būtį, nesvarbu ką tu bedarytum, ką begalvotum ar ko tu siektum. Kai tu įkvepi, ir iškvepi,-Tu …