Latest Posts

Šimtai tūkstančių angelų yra šalia tavęs

Ar tu girdi kaip aš tave, šaukiu motinos, tėvo ir vaiko balsu?
Ar atpažintum tiesą?
Ar jauti meilę, krintančią sklindančią iš mano akių?
Suteik sau minutėlę –
Ateik ir pailsėk šalia manęs.
Leisk man papasakoti tau tavo istoriją. 
Leisk man vesti tave per tavuosius gyvenimus. 
Tik sekundė –
Tai tik tiek tereikia, kad suvoktum, kad
Šimtai tūkstančių angelų yra šalia tavęs. 
Ar girdi, kaip aš kalbinu tave? 
Šnabždu pro tavo minčių tarpdurius ir takus. 
Skaidrus kaip ryto rasa, 
Savos kelionės gaiva, 
Pereinant vandenyno mėlį.
Sustoki minutėlei.
Ateik ir pailsėk šalia manęs
Leisk man papasakoti tavo istoriją
Leisk man vesti tave per tavuosius gyvenimus.
Tik sekundė – 
Tai užtrunka tik tiek, kad suvoktum, kad  
Šimtai tūkstančių angelų yra šalia tavęs.


Atlikėjas: Bliss
Tekstas: Lucinda Drayton / Andrew Blissett

 

TINO ATTAAHUA

Tokia graži (maorietiškai)


Ar kada nors pasiekėte tokią būseną, kai Jūs visa skaldėtės į šimtą dalių ir nei vienoje savęs neberadote?
 

arba
 
Jūsų tamsios dalys suvalgė visą Jūsų esybę ir Jūs neberadote nei šviesos, nei tamsos, nei savęs?

 
Tavo žodžiai tušti.
Tu neatsakai į mano klausimus.
Tu man meluoji.
Tu atidėlioji.
Tu bijai.
Tu nepažįsti savęs.
Tavo silpnumas mane tolina.


Bėga šie žodžiai link tavęs lyg strėlės, taikančios tiesiai tau į širdį.
 
SKAUDA.
 
Iškelia, atspindi tavyje, kas nėra tobula, kas Jo vadinama SILPNYBE.
 
Kur tas uostas man būti silpnai?
Būti pažeidžiamai.
 
Manyje išnyksta visi žodžiai.
Nebeturiu jų.
Jie neturi prasmės.
Noriu Jam pasakyti, bet žinau, kad viskas atsitrenks į Jo proto rūmų sienas.
 
Aš tikrai buvau pasiruošusi būti pažeidžiama ir visiškai nuoga, bet viskas paskendo bejėgiškume.
 
Aš vėl toje būsenoje.
 
Bejėgiškumas.
MENKUMAS.
Nevertumas.
 
Bejėgiškume atstovėti už save.
Bejėgiškume išreikšti meilę, suteikti meilę sau, kai jos tikrai labai reikia.
Bejėgiškume duoti meilę savo netobulumui.
 
Prasmingu toje būsenoje.
Sustoju.
 
Vėl užspaudžia gerklę.
Rodos, tiek gyvenimų ten smaugta – iš vidaus ir iš išorės.
 
KUR TU????
 
Šauki SAU.
 
Kur TU, kai Tavęs taip reikia????
 
Puolime išmokai slėptis ir nerti į išnykimo būseną.
O gal per daug kartų buvai nesuprasta Savo tiesoje?
O gal per daug kartų pralaimėjai prieš visos Žmonijos NORMAS?

Tu pavargai.
Pavargai įrodinėti.
 
RĖKI. ŠAUKI.
 
Tu leidi sau tai jausti.
Tu tiek dirbai vėl susigrąžinti tuos jausmus.
 
O kai jie sukelia skausmą, dėkok už tai, kad jį jauti.
 
Nemažink, nebėk.
 
Būk.
 
Kiek Tave pasiims tavo tamsa?
Veidrodis. Žiūrėk. Jis tau rodo tavąją. Išryškina kiekvieną tavo ydą.
 
Tas Veidrodis, už kurio – tavo mylimas Žmogus.
Brangi brangi Siela, su kuria tiek gyvenimų ėjote.
 
Jis.
 
Neturi kur bėgti. Arba pasiduosi, arba eisi į Meilę nuoga ir sudegsi Šviesoje.
 
Bet Miela, išsitiesk pati.
 
Jis nebemato nieko, tik Tavo netobulumus.
Tau skauda.
 
Tu pirmą kartą gyvenime pajauti tokią tuštumą, tokią beprasmybę.
 
Kaip greitai pasiduodama netobulumui…
 
Tu pasiryžusi įveikti.
 
Jis mato tik Tavo silpnybes.
 
Tokioje akimirkoje Jam nebelieka jokios šviesos Tavyje.
Jis nebemato ir Tu grimzti į tuštumą.
 
Tuštuma.
 
Kai tavo Sielos pusė netiki Tavimi…
 
O Tu esi pasiruošusi apkabinti visus Jo netobulumus, nes Jo netobulumai yra ir Tavo…
 
Tada prisimeni savo Sielos sesės žodžius:
 
–        Pavargau gyventi šioje Žemėje…
 

Supranti, kad dabar jautiesi lygiai taip pat.
 
Baksnojimas pirštais į vienas kito netobulybes, laikymus juos silpnybėmis…
Ir kai tai girdi iš tokios ypatingos Sielos…
Kur tai veda?
Žinau, kad nieko nebežinau.
 
Vėl kažkas pradeda mirti viduje…
Vėl.
 
Santykiai. Be jų gyvenau. Kai jie palieka, skauda ypatingai.
Dar venas atstūmimas…
 
Aš Esu.
 
Aš Esu.


Lenda šie žodžiai iš to beprasmybės jausmo.
 
Ar tu priimi save?
Dar daug tamsos neintegruota, daug traumų neišgydyta.

Tu nesi tobula.
Tu nesi tobula.
Tu nesi tobula.
 
Ar tu priimi tai?
Ar Tavo žodžiai Tau tušti?
Ar tu sau tuščia?
 
Tu tokia graži.
TINO ATTAAHUA. 
 
Su viltimi Savyje, kad ir neįveikusi beviltiškumo.
Tu tokia graži.
 
Ačiū už gilius, tamsius, nardinančius jausmus.
 
Saulė teka.
 
O kažkas pasibaigė net neprasidėję.

Saulė teka.
 
 

Jausmų paveikslas iš santykių su Liepsna Dvyne Siela. Daugiau apie santykius skaitykite Giminingos Sielos

Gydanti saulės šviesa

Pokalbis su saule:


Prašau, mylima saulės šviesa, pripildyk mane tyros auksinės, dieviškosios šviesos, meilės, ramybės, harmonijos.

Prašau, savo tyromis aukso dulkėmis apvalyk mano kūnus ir energijos lauką.

Jaučiu, regiu tekančią auksinę šviesą mano kūnu, kaip kiekviena kūno ląstelė prisipildo gydančiąja auksine šviesa.

Įkvėpiu auksinę, tyrą šviesą, iškvepiu tai, kas prašosi būti paleista: įtampą, nerimą, kontrolę…

Kvėpuoti tampa vis lengviau ir lengviau…

Dėkingumu vibruoju kiekviena ląstele.

Lengvumas, atgaiva, malonė …

Ačiū už mūsų ryšį, ačiū už Tavąją malonę ir dovanas. Ačiū už priminimą apie mano vidinę saulę – širdies erdvę.

Tegul per mano vidinę saulę, Tavoji šviesa skleidžiasi ir dovanoja auksinius spindulius čia Žemėje visiems aplink.

Kasdien jaučiu kvietimą, rasti laiko širdimi susijungti su saule ir visais kūnais priimti saulės spindulius.
Kiekvieną spindulį geriu širdies mylinčiu įkvėpimu…
Tiek malonumo, atsipalaidavimo, džiaugsmo, begalybės patiriu įkvėpdama šią auksinę, gydančią šviesą.Mūsų nuostabi, nuolat besikeičianti ir besisukanti šviečianti saulė skleidžia savo spindulius į mūsų atmosferą ir erdvę, teikdama mums natūralios šviesos gydančią energiją. Saulė ne tik padeda mums gauti vitamino A ir D, bet ir padeda sumažinti cholesterolio kiekį, padeda sergant depresija, odos sutrikimais ir stiprina mūsų imuninę sistemą.

Saulės šviesos signalai patenkantys į mūsų kūną yra svarbūs mūsų energetinei sveikatai – psichinei, mentalinei, emocinei ir eterinei.

Šviesa patenkanti mūsų akimis į mūsų kūnus suteikia ne tik palaimingą jausmą, bet gydo, šalina ligas.
Kai saulės spinduliai patenka į mūsų akį per tinklainę, jie paliečia šviesos receptorių, vadinamą rodopsinu, kuris paverčia šviesą baltymu. Tinklainė yra mūsų centrinės sistemos dalis, kuri yra labai svarbus perdavimo kanalas tarp akies ir smegenų bei neuroninių impulsų, įtakojantis mūsų protą ir kūną. Nors ji ir nėra viena pagrindinių nervų sistemos centre, ji visgi yra kaip keičiantis daug ką portalas, kuris veikia smegenis (svarbiausią kūno dalį) ir dar vieną pagrindinių organų – stuburo smegenų skystį. Ir šis organas atlieka daugelį funkcijų, gaunant šviesos kodus iš saulės, Taip, saulės spindulių dėka, vien žiūrint į saulę, mes natūraliai galime gydyti ne tik fizinį kūną. Saulės šviesa yra vienas mums reikalingiausių ir svarbiausių sveikatos šaltinių mūsų planetoje.

Štai kodėl mes atliepdami į kūno poreikius einame ir mėgaujamės saulės dovanomis, geriame auksinius saulės spindulius. Mūsų kūnai mums nuolatos kalba tai, ko jiems reikia labiausiai šią akimirką. Atliepkime į šiuos vidinius kvietimus ir leiskime kūnams gerti natūralias gamtos dovanas.

Mūsų protėviai nuo senų senovės garbino mūsų saulę. Kai mes gerbiame saulės šviesą, mes gerbiame savo pačių vidinę šviesą ir jos pagalba leidžiame mumyse vykti transformacijai ir sugrįžti į balansą ir harmoniją.


Pakvieskime saulės šviesą užlieti mūsų kūnus gydančiuoju jos dažniu. Kiekvieną dieną nors keliom sekundėm nukreipkite žvilgsnį į saulę, įkvėpkite jos auksu tviskančių spindulių ir leiskite sau ir visiems savo kūnams sugrįžti į natūralią būseną. Įsiklausykite į savo kūnus – jie trokšta būti balanse, gyvume ir natūraliame buvime ir atsinaujinime. Atliepkite, padovanokite savo kūnams akimirką malonės būti užlietu Dieviškosios Energijos Šviesos kriokliu.

Pajausk, kokias mylinčias dovanas siunčia mums saulės skaisčioji, tyroji šviesa:

⦁ Susirask ramią erdvę gamtoje šviečiant saulei.
⦁ Tik kelias sekundes žiūrėk į saulę. Užmerk akis ir pabūk veidu į saulę.
⦁ Įkvėpk saulės spindulių į savo akis, protą ir širdį.
⦁ Leisk saulės šviesos energijai persmelkti visą savo kūną.
⦁ Nukreipk vidumi šią šviesą stuburu iš viršaus į apačią.
⦁ Atsipalaiduok.
⦁ Jei jauti, pakartok visa tai porą ar keletą kartų.

Šviesūs ir šilti apkabinimai, Ieva ir Lina

Šaltiniai:

https://ascensionenergies.com/2020/01/04/the-power-of-the-sun-living-light-code/?fbclid=IwAR3rP0FB6Xam8ueFRASg2hIwaYh5S7vq3CT_eJztKRhMAUR71s3PgCHBbsY

Kurkime savo pasaulį bendrystėje ir vienyje

Brangieji mano, galbūt daugumai iš mūsų pastaruoju metu yra suteikta galimybė pabūti namuose, atsitraukime ar vienumoje. Galbūt dabar vis labiau atsigręžiame į save, gal svarstome ir galvojame, kodėl viskas vyksta taip, kaip vyksta. Galbūt kyla ir jums suvokimai, kaip ir man, kad kiekvienas MAŽAS mūsų pasirinkimas tiesia labai DIDELIUS kelius. Jei taip, tai pastebėkime juos. Gal jie neša stiprią žinią. Galbūt ir jums taip kyla jausmas, kad dabar kaip niekad labai reikalinga suremti pečius visiems, pradėti kurti kitokią mūsų ateitį, kitokią realybę.

DABAR mes galim rinktis kitaip, galim pasirūpinti vieni kitais, galime burtis ir kurti, svajoti ir planuoti tai, kas mus iš tikrųjų svarbu ir kokio gyvenimo ar santykių vieni su kitais mes norėtume.

Aš siekiu, esu pasirengusi ir matau viziją, kad žmogus žmogui nėra priešas, kai vienas kitą nuramina, paguodžia, apkabina ir priglaudžia ne tik rankom, bet visa širdimi. Raginu visus kalbėti iš širdies, NUOŠIRDŽIAI IR GRAŽIAI, su meile, ne iš ego, be kaukių. Kviečiu mokytis išklausyti, neteisti. Susigrąžinkime savo širdžių ir intensijų tyrumą. Kai gebėsime pasakyti savo tiesą ATJAUČIANČIAI, NESKAUDINANČIAI, gebėsime išlikti savo ašyje, savo vidinėje jėgoje ir ramybėje. Ir bendravime iš širdies kaukės savaime visos nukrenta. Ir nebūtinai kitas turi tai priimti. Nesusireikšminkime, jei kažkas neišgirsta tai, ką tu sakai. Mes kiekvienas esame unikalūs ir visi informaciją suvokiame ir priimame savaip. Išdrįskime nebeabejoti kito nuomone, mokykimės ją išklausyti. Būkime pavyzdys vienas kitam ir parodykime, kad galime bendrauti nuoširdžiai, išsakant tai, kuo tikime, kas yra mūsų tiesa. Ir pagalvokime, ar iš tiesų reikia sakyti viską, ką tu manai. O gal kartais verta išlaikyti pagarbą sau ar net atsitraukti.


Tikiu, kad nuoširdžiai ištarti žodžiai GALI ATNEŠTI TEIGIAMĄ POKYTĮ. Intensija yra labai svarbi kiekvienam žodžiui ir minčiai. Juk jau mes daugelis iš mūsų žinome, kad ištartas žodis virsta materija. Pastebėkime, ką mes kuriame mintimis ir žodžiais šiandieną? Kokią aplinką mes matome ir pagalvokime, ką mes iš tiesų norėtume matyti ir kurti? Stebėkime savo mintis, žodžius ir poelgius dabar. Ar viskas iš tikrųjų tenkina mus, kaip viskas klostosi dabar ir ką ir kaip mes kiekvieną akimirką galėtume kurti. Kviečiu paleisti teisimą aplinkybių, situacijų ir žmonių aplink. Galbūt atėjo laikas naujam, kitokiam kūrimui ir žingsnis po žingsnio kurti MINTIMIS, ŽODŽIAIS IR DARBAIS, kaip mes ilgai svajojome Tegul mūsų dėmesys būna kitoks, be negatyvo. Tegul plečiasi mūsų sąmonė ir išlaikykime savo fokusą ir įsicentrinimą taip, kaip mes iš tikrųjų norime būti. Jaučiu, kad ateina laikas, kai galvosime ne vien tik apie save ar savo šeimos gerovę. Kviečiu pastebėti, kaip gyvena ir šalia esantis. Galbūt paklauskime kaimyno, net jei ir jis jums nepatinka, kuo galėtume jam padėti. Stebuklai vyksta paprastume. Tegul vyksta mūsų širdžių treniruotė ir atvėrimas, ir tuo pačiu išėjimas iš ego mąstymo ir pinklių. Tiesiog praplėskime savo veiklos zoną. Būkim geresni nors truputėlį platesnėje erdvėje. Pasižadėkim tai sau. Labai labai prašau.

Kviečiu visus dalintis. Juk ką atiduodi, sugrįžta dvigubai. Gal ne iš to kaimyno, gal ne tokiu būdu, bet – dvigubu gerumu. Na, pavyzdžiui turi penkis marškinius visoms penkioms savaitėms dienoms. Atiduok vienus stingančiam. Kas atsitiks, kad dvi dienas tik su vienais eisi į darbą, juk pirmadieninius galima išsiskalbti, o šalia esančiam gal tai bus tik vienas drabužis pasikeitimui. Pasidalinkime, jei mus visata aprūpino gausiai maistu. Juk galbūt, kai norisi išmesti maistą, kitam tai bus tobuli pietūs. Pasikvieskite kaimynus arbatos ar vakarienės. Juk tai yra taip mums svarbu. Stiprinkime ryšį vieni su kitais. Teauga ir plečiasi bendrystė.


Gal ne visiems tai gali būti paprasti ir lengvi žingsniai. Juk dažnai dideli pokyčiai vyksta nesaugioje aplinkoje ir iš ne visai malonių mums susiklosčiusių aplinkybių. O galbūt jos tam ir duotos, kad pamatytume viską šiek tiek kitokiu žvilgsniu ir būtume stumtelėti mums palankiu keliu. Juk dauguma didelių dalykų buvo sukurti išdrįsus eiti dar nebandytu keliu. Man lygiai taip pat būna. Aš esu gana atsiribojęs žmogus, bet vat kažkas visa jėga stumia mane dabar jums rašyti. Man irgi nedrąsu, bet taip pat žinau, kad jei net ir 95% jūsų ir nepatiks tai, ką rašau, nors 5% širdžių tai tikrai palies. Ir aš žinau, kad šie žodžiai darys teigiamą pokytį, ir tai jau bus buvę verta. Aš ne visada esu iš tų itin atsidavusių žmonių, bet mokausi, nes žinau, kaip tai yra svarbu.

Kai SENI TILTAI BYRA, mums tenka statyti naujus. Statykime juos, nukreiptus iš širdies į širdį. Te žmonių fokusas krypsta į svarbesnius dalykus, nei, tarkim, finansai ir materija. Taip, pinigai reikalingi, tai mainų energija. Bet gal geriau vietoj naujo automobilio gyventi ramesnėje, draugiškoje ir atjaučiančioje aplinkoje? Investuokime į žmones, o ne į daiktus. Didinkime visokeriopą gausą. Investuokim meilę. Paleiskime stiprų prisirišimą prie pinigų ir pagalvokime, kurią dalį gerų darbų galim daryti neatlygintinai. Koks poveikis būtų pasauliui, jei tai darytų kiekvienas žmogus, net jei ir po nedaug. Tarkim kasdien į krūvelę pradedi dėti po mažą grūdelį, tad ilgoje perspektyvoje tai oho, koks aruodas gautųsi! Tad galbūt ir tokia atrodanti smulkmena būtų labai svarbi šiandien.


VEIKSMO INTENCIJA YRA LABAI SVARBI. Kartais pastebiu, kad iš pradžių elgesys prasideda iš jausmo: „padarysiu gera, nes ir man gali to reikėti“. Taip gal ir jums būna? Esu ne kartą pastebėjusi, kad, kai tik pradedu laukti grąžos, tai ir pradeda tau gyvenimas siųsti situacijas, per kurias gautum grąžą, gal ne visada maloniausiais būdais. Galbūt dėsniai taip veikia. Kažkam paaukojai pinigų su mintim, kad ,,gal ir man kažkada prireiks tokios pagalbos“, tai greičiausiai tai ir įvyks, nes pastebėk, kad sukurta tokia programa, kad ,,reikia laukti pagalbos iš kitų“.

Todėl skatinu nuo pradžių PASIRINKTI INTENCIJĄ – tiesiog skleisti gerumą ir plėsti savo geros energijos erdvę. Įsivaizduok, kaip padėdamas kitam uždegi savo tamsiame rūsyje mažą žvakelę. Kiek žvakelių reikia, kol rūsys ims švytėti? Vienas geras poelgis – vienas grūdas pasėtas į žemę. Pamatyk, koks gražus rezultatas lauktų! Tai galėtų būti mums motyvas ar netgi tikslas, nes ne visi mes gebame veikti ar sukurti kažką neišsikeliant tikslo. Kai darom dėl kitų, – iš tiesų darom dėl savęs. Juk visi esame VIENA. Kiekvienas žmogus yra kaip maža kažkokio kūno ląstelė, sudarantys ir jungiantys vieną organizmą. Tegul tas vientisas mūsų organizmas, vienas pasaulis būtų kuriamas be teisimo, negatyvumo, o su atjauta ir meile sau ir kitam, su parama ir pagarba sau ir kitiems bei atvira širdimi ir dėkingumu. Apsikabinkime vienas kitą širdimi dabar. Ir rytoj taip pat. Apglėbkime savo žemę ir padėkokime jai, kad ji aprūpina viskuo mus, ko mums reikia. MES ESAME SAUGŪS.


Kviečiu stebėti savo MINTĮ -ŽODĮ-VEIKSMĄ. Kviečiu visus žengti su intencija „KEIČIU SAVO ELGESĮ – KEIČIU SAVO IR MŪSŲ VISŲ REALYBĘ“. Koks tampi tu pats – toks taps ir pasaulis. O gal bent pabandykime nuo dabar, žingsnis po žingsnio, atmetus visus lūkesčius? Taigi, nuo ko jauti pradėti jau šiandien?

Su begaline meile, Rūta

Maldos Laisvei


Palaiminta upė, blizginanti akmenis,
Ji skaidrina mūsų širdis, mūsų teisėtus sostus,
Kad atsisėstumėm visi šalia mūsų pažadintuose namuose.
Meilė visada mato.
Meilė visada mato.
 

Ir mes visi dainuosime, dainuosime, dainuosime maldas laisvei
Dainuosime, dainuosime, dainuosime maldas laisvei
Dainuosime, dainuosime, dainuosime maldas laisvei
Dainuosime mūsų maldas visos žmonijos laisvei.
 
Medicinos davėja, švelni Žemės dvasia,
Ji švelnina mūsų širdis keliais, kurių mes nesuprantame.
Mes einame vienas šalia kito ir siūlome abi savo rankas.
Meilė visada mato.
Meilė visada mato.
 
 
Ir mes dainuosime.
Dainuosime savo maldas visos Žemės laisvei.
 
 
Broliai, Seserys, drąsieji nakties piligrimai,
Mes sekėme savo širdimis ir tiesa atėjo
Sėdint šalia vienas kito dieviškumo šviesoje.
Meilė visada mato.
Meilė visada mato.
 
 
Ir mes visi dainuosime…
Dainuosime savo laisvės maldas visam pasauliui.
Žodžiai: S. Nutting
Muzika: MaMuse  

 

Kepenų detoksikacija citrinomis

Pavasaris yra puikus metas valyti organizmą. Tai viso kūno išlaisvinimas po šaltesnių sezonų. Viso, kas buvo prikaupta, kai visoje gamtoje energijos buvo tankesnės ir saulės mažiau. Atgaiviname kūną, kad galėtume priimti daugiau šviesos, kad lengvumo pojūtis sutaptų su parskrendančiais paukščiais, pražystančiomis gėlėmis.

Citrina yra saulės vaisius. Jos spalva iškart energizuoja. Citrina yra puiki priemonė šarminti organizmą. Ozganizmo šarminimas padeda subalansuoti organizmo pH kraujyje*. Sutrikus pH pusiausvyrai atsiranda didesnė rizika susirgti įvairiomis ligomis: medžiagų apykaitos sutrikimu, imuninės sistemos susilpnėjimu, o tai tiesiogiai atidaro duris tam, ko mūsų kūnai tikrai nenori. Mano atveju, tai buvo giluminiai spuogai, kurių dėka būtent šis organizmo valymo būdas ir „surado“ mane.

Taigi, mes padėkojame gamtai už citrinas, kurios ne tik šarmina organizmą, bet ir stirpina imunitetą bei kraujagysles, jų elastingumą. Ir su visa meile bei pagarba padedame savo kūnui išlikti suharmonizuotame pH.

Pagal rytų mediciną šią detoksikaciją patariama atlikti du kartus metuose: ankstyvą pavasarį ir rugpjūčio pabaigoje/rugsėjį. Tai tie ypatingi laikotarpiai metuose, kai mūsų kūnai reikalauja kepenų/žarnyno valymo, o jų išvalymas tiesiogiai įtakoja mūsų imuninę sistemą. Po detoksikacijos ciklo įgykite įprotį kasdien ryte prieš maistą tokiu pat principu išgerti pusę citrinos su šiltu vandeniu. Taip visus metus padėsite sau išlaikyti ph balansą.

Kuo kokybiškesnė citrina, tuo geresnis rezultatas.

Jums reikės:

 • 2-jų savaičių rytinio dėmesio savo kūnui
 • 56-ių citrinų
 • šilto vandens
 • šiaudelio

Taip atrodo 56-ios citrinos.

Rekomenduojama pradėti nuo pirmadienio, nes tada nepasimesite tos dienos suvartotinų citrinų kiekyje. Pirmą dieną (pirmadienį) pradėkite nuo 1-ios citrinos ir didinkite po vieną iki septintos (sekmadienio) vartojimo dienos, kai turėsite suvartoti 7-ias citrinas. Antrą vartojimo savaitę viskas vyksta atvirkščiai: antros savaitės pirmą dieną (pirmadienį) geriate 7-ias citrinas, o antros savaitės paskutinę dieną (sekmadienį) geriate jau tik 1- ąją citriną taip užbaigdami savo kepenų detoksikacijos ciklą.

7-ios ctrinos bus maksimalus dienos suvartojimas. Pirmą savaitę užbaigsite 7-iomis ir antrą savaitę pradėsite 7-iomis citrinomis.

Geriamų citrinų skaičiui padidėjus iki 4-ių, patariama dozuoti dienos eigoje ir išgerti atitinkamai prieš pietus ar vakarienę. Pavyzdžiui, jeigu jums reikia suvartoti šiandien 6-ias citrinas, tai galite dalinti į tris dalis: dvi citrinos prieš pusryčius, dvi prieš pietus ir dvi prieš vakarienę.

Kiek citrinos sulčių, tiek ir šilto vandens.

Citrinos geriamos iš ryto ant tuščio skrandžio 20 min. prieš maistą. Kokį kiekį citrinos išspaudžiate, tolygiai tokį kiekį ir užpilate šilto vandens. Būtina naudoti šiltą vandenį, nes šalto vandens derinys su citrina kelia organizmo rūgštingumą, o šilto vandens mišinys su citrina šarmina. Rekomenduojama gerti per šiaudelį, kad nepažeisti dantų emalės.

Skanaus ligi dangaus!

Detoksikacijos metodas pagal infektologą, medicinos mokslų daktarą Oleg Suškin iš Latvijos.

Dėkinga dviem moterim Nedai ir Jūratei, kurių dėka mano kūnas padėkojo.

* Neutralus pH yra 7 – maždaug tokio rūgštingumo būna paprastas tyras vanduo. Jeigu pH yra mažesnis nei 7, laikoma, jog organizmas yra rūgštus, jeigu didesnis – jis yra „šarminis“. Normalus kraujo pH yra 7,35–7,45, taigi šiek tiek šarminis.

Vyras su gitara

Vyrai su gitara mane lydėjo nuo pat vaikystės. Mano tėtis grojo su gitara. Mano senelis, kurio niekada negirdėjau, irgi grojo su gitara. Mano pirmasis vaikinas grojo su gitara. Kiek pamenu, visada turėjau potraukį vyrams su gitaromis…

Kas buvo/yra vyrai su gitara man? Kodėl?

Aš papasakosiu apie įrankį, padėjusį man pajausti vyrų jautrumą. Padėjusį man pačiai gydyti savo žaizdas, susijusias su vyrais.

Istorija bus jautri ir ganėtinai asmeniška.

Yra įvairūs elementai, veikiantys per mus. Yra įvairūs pojūčiai. Kiekvienam skirtingai aktyvuota. Mano vienas iš stiprių pojūčių yra garsas. Garsas, per kurį aš girdžiu, klausau, jaučiu, gyju, reiškiuosi.

Turbūt jau teko girdėti, kad daugybė raktų slypi mūsų tėvuose, pirmuosiuose dvasiniuose mokytojuose. Dažnai ir partnerius pirmuosius nesąmoningai pradedam pritraukti pagal tai. Gerai, jei tavo tėvas – geras vyriškas modelis, o jei ne… Gali dūsauti, kad pasirinkai gimti toje šeimoje, arba gali pagerbti savo būtį už pamokas, kurias atėjai išmokti. Kiekvienoje skaudžioje patirtyje yra raktai iš to išeiti.

Manasis raktas buvo gitara.

Tėti, ačiū Tau.

Istorija apie Jį su gitara

Apie viesulingą vyrą. Susitikimas su juo buvo žaibiškas, ryšys užmegztas toks pat. Akių kontaktas labai stiprus. Norėjimas per kelias minutes sužinoti labai daug apie vienas kitą. Noras bendrauti ir dingimas viename.

Greitis ir paprastumas jame. Jis paprastai prisistatė, kad groja ir dainuoja. Kai išgirdau kaip… Jo talentas sujaudino. Gylis dainuose, ieškojimas būdų kaip gyventi paviršutiniškai jį draskė. Dainuose rasdavo ir išreikšdavo save.

Mes nebuvome kartu. Nebuvome pora. Nesibučiavome. Nebuvo nieko, kas laikoma vyro ir moters ryšiu standartiškai. Mes beveik niekada nesitardavome susitikti. Kartais palaikydavome ryšį internetu, bet kai susitikdavome… Žvilgsnyje ir visame kūno pojūtyje vykdavo proveržiai. Iškart įsiplieksdavo didelio lygio dramos tarsi iš šio gyvenimo, tarsi iš šio momento arba iš daug giliau. Jam būdavau ypatingai svarbi tuo metu, kai jis mane matydavo fiziniame lygmenyje. Jis buvo itin spontaniškas, pilnas emocijų. Kai galėdavo, mane apkabindavo, pribėgdavo ir iškeldavo į orą, apsukdavo, nuleisdavo, pabučiuodavo į žandą, pasakydavo, kokia aš nuostabi ir pabėgdavo. Mūsų laikas fiziškai visada būdavo itin ribotas, bet visada ypatingai pakrautas. Nieko panašaus niekada nebuvau patyrusi.

Nepažįstami

Niekas nežino kaip du nepažįstami pradės bendrauti. Kaip jie suvoks vienas kitą. Kokia energija dalinsis.
Niekas nežino, kas bus tie nepažįstamieji vienas kito gyvenime. Nesigailėkite dėl nei vieno sutikto žmogaus.
Santykis gali tapti didžiausiu ir skaniausiu žaidimu Jūsų gyvenime.
Ir štai, du nepažįstami pažiūrėjo vienas kitam į akis. Nuo tada viskas ir prasidėjo.
Koks bus pirmas jų sakinys?
Žvilgsniu buvo jau pasakyta.
Kas pasakyta, – tik tie du nepažįstamieji žino ir jie jau tapo pažįstami…

2018 01 29/ Guernsis sala
2018 ©Viktorija Bali iš asmeninio archyvo. Tai Jis su gitara.

Kartą bandėme suplanuoti savo susitikimą. Mums nepavyko. Aš laukiau, o Jis neatėjo. Kai suprato, kad aš laukiau, tekinas atbėgo į mano darbą. Aš viriau savo emocijose ir nenorėjau Jo matyti. Pamačiusi Jį darbe, aš išsigandau, apsisukau ir pabėgau. Jis buvo visas susijaudinęs, jautėsi suklydęs vėl ir vėl, ir vėl… Jis sukosi tame savo verpete, tai suvokdamas, bet nemokėdamas iš to išeiti. Užsisakė ekspreso kavos puodelį ir drebančiomis rankomis gėrė.

Aš grįžau. Mes kurį laiką tiesiog žiūrėjome vienas kitam į akis.

Kai pamačiau aš jo akis, Jis buvo tikras ten ir tai akimirkai.
Kalbėjo jis taip ir tai buvo daug daugiau, nei galėjo būti pasakyta.
Ašaros jose buvo beveik matyti.
Tai buvo taip stipru, kad, rodos, kalbėjomės vienas su kitu iš pačių gelmių.
Pakilo viskas manyje. Buvo pažadinta.
-Never ever turn away from me (ang.vert. Niekada nuo manęs nenusisuk),- jis ištarė.

2017 12 30/ Gernsis sala

Tai buvo paskutiniai žodžiai pasakyti Jo Sielos man. Tie žodžiai, kuriuos Jo Siela norėjo man perduoti. Jis išėjo, palinkėdamas man savimi rūpintis ir nuo to karto MES nykome. Buvome susitikę dar kartą vienam projektui, bet tai jau buvo kitas buvimas. Tai buvo tas momentas, kai aš buvau kitoje kameros pusėje, o jis man dovanojo savo dainą su gitara. Tąkart paskutinį kartą kalbėjomės. Visada jaučiau ryšį su juo ir jaučiu. Jis kartais dar manęs ieškodavo, bet neberasdavo. Aš žinojau, kuri daina buvo man parašyta, o kartą, kai buvau itin aukštose vibracijose ir intensyviame budime, jam praėjus pro mano langą, jaučiau didelę didelę meilę, einančią iš jo. Mylėjo jis ir mane. Tik kitaip tai buvo išreikšta šiame gyvenime. Kitoks buvo mūsų vaidmuo vienas kito gyvenime.

Kažkur iškraipytoje realybėje mūsų keliai susitiko ir išsiskyrė.
Tu sukūrei kitą realybę kitai pabaigai.
Tai, kuri gulėjo tavo širdyje.
Užrašei ją dainoje ir ji dabar skamba daugybės kitų žmonių erdvėje.
Ten – mūsų laiminga pabaiga.

2018 12 21/ Šiauliai

Manau, kad Jis surado Ją, savo šio gyvenimo moterį šiam gyvenimui. Jie labai tinka, o mano širdyje tik didelis džiaugsmas dėl jo laimės. Tai buvo mano paskutinis vyras su gitara, kurį man gyvenimas atsiuntė dar vienam keistam, kitokiam vyro ir moters santykio patyrimui.

Raktas atskleidžia savo esmę

Prasidėjo mano gijimas kaip moters. Praėjo daugiau nei du metai po šio įvykio, o dar daugiau visko mano asmeniniame dvasinio budimo kelyje. Iš vienos salos – Gernsis, nusikėliau į kitą – Balis. Ten sutikau irgi vyrą su gitara, bet jau kitokiame lygmenyje. Tarp mūsų nebuvo jokios asmeninės istorijos. Jis buvo tas mokytojas, atskleidęs man mano gijimo raktą santykuose su vyrais.

Patekusi į Balio salos Ubud miestelį, nusikėliau į Naujosios Žemės patirtį, arčiausios taip visų kalbamos 5D dimensijos potyrio šioje Žemėje dabar. Po įvairių gyvenimo išbandymų jaučiausi lyg nukelta į rojų. Į tą rojų, kuris laukia visos žmonijos.

Visiškai atsitiktinai (atsitiktinumų nebūna) nuėjau į vieną meditacijos klasę nieko nesitikėdama. Meditacija vadinosi „Vibruojanti Medicina“. Jos esmė – akustinės gitaros pagalba perskanuoti kūną garsais, skleidžiamais vibracijas. Tikriausiai ne vienas esate išbandę įvairias garso meditacijas kaip Tibeto dubenėliai, kristaliniai dubenys, gongai, varpeliai ir panašiai. Man asmeniškai vien gitaros meditacijoje neteko būti. Meditaciją vedė aukšto sąmoningumo vyras, grojantis su gitara jau 26 -erius metus. Jo pačio santykis su gitara buvo transformuojantis: nuo metalo ir roko garsų iki pačių tauriausių, kokių net neįsivaizdavau sklindančių iš gitaros.

Prasidėjo meditacija. Aš pirmą kartą visu savo kūnu pajaučiau stygas, tarsi visas mano kūnas būtų grojamas. Nuo tos akimirkos prasidėjo gijimas. Kai vyras su gitara fiziškai šalia atsistojo mano kūno, buvo labai stipru. Aš jaučiau kaip jis groja širdimi. Tai buvo jo paties kūryba. Jis savo visą širdies jautrumą, trapumą, meilę, išgyvenimus bei visą įmanomą atjautą su visišku nuogumu perkėlė į stygas. Tuose garsuose nebuvo jokio skausmo, tik didelis emocinis gylis. Tai buvo tiesiog fenomenaliai fantastiškai dieviška. Aš jau savo gyjančia moteriška esatimi išgirdau, pajaučiau visu savo kūnu vyro grožį. Tą pusę, kurią man taip reikėjo pajausti, kad aš pradėčiau gyti. To vyro širdyje girdėjau tokį tyrą dieviškos prigimties kilnumą, kuris mane tiesiog persmelkė. Suvokimų sūkuriai pradėjo eiti. Aš jaučiau orgazminį malonumą nuo tų garsų, bet esmė tai buvo ta vyro širdis, tas vyro talentas, tas vyro didvyriškumas jo jautrume. Realiai jaučiau kaip mano širdis vėl pradėjo dar daugiau atsivėrinėti. Tą akimirką pajaučiau, kad ir mano santykis su vyru nuo šiol bus keičiamas, o raktas branginamas, suvoktas, įsisavintas ir pagerbtas. Man reikėjo išgirsti, patirti, pajausti vyro jautrų nuogumą, kad pati nebijočiau visiškai totaliai atsiverti atėjus laikui sukurti dieviško gylio/lygmens santykius partnerystei.

Tie patys vyrai su tomis pačiomis gitaromis tik skirtingose realybėse ir skirtingai atsivėrusioms širdimis jų dieviškumui bei jautrumui savyje.

Man reikėjo susirinkti tas patirtis, kad gauti savo suvokimą. Su dėkingumu dalinuosi su Jumis savo vienu iš kelio elementų jau dabar matomų iš skirtingų pusių, bet su vienu begaliniu priėmimu bei meile.

Vyrai, jūs esate nuostabūs. Jūsų jautrus atsivėrimas gydo ne tik mane, gydo milijonus, milijardų moterų šioje Žemėje. Leiskite jam atsiverti. Leiskite moterims apglėbti Jus savo supratimu. Leiskite sau gyti. Nes kaip pagijusi/gyjanti moteris gydo vyrus, taip ir pagijęs/gyjantis vyras gydo moteris.

P.S. Tai neprilygs gyvai patirčiai, bet… Suraskite laiko sau.. Įsitaisykite patogiai… Pasirūpinkite kokybišku garso potyriu per ausines ar muzikines kolonėles ir nerkite į šių garsų kelionę. Pajuskite šio vyro jautriai mylinčią širdį. Klausykite čia

Moterie,

Aš tave myliu. Tu gyveni manyje. Tu esi mano dalis.

Tu mane mokai jausti, būti švelnia.

Tu mane įkvepi ir laisvini.

Tu daliniesi neaprėpiama savo meile ir dovanoji gyvybę.

Nežinau, kiek kartų jau gimiau…

Per dažnai pamirštu…

Atgimstu. Gimstu.

Gimdau Save. Tave. Moterį.

2017 03 08

Jeigu tu pasirinksi pamilti Nubudusią Moterį

Jeigu tu pasirinksi pamilti Nubudusią Moterį, suprask, kad tu įžengi į galingą, su daugybe iššūkių esančią teritoriją.

Jeigu tu pasirinksi pamilti Nubudusią Moterį, tau nebepavyks likti apsnūdusiu.

Jeigu tu pasirinksi pamilti Nubudusią Moterį, bus pažadinta ne tik tavo fizinė seksualinė energija ar širdis, bet ir kiekvienas tavo sielos sluoksnis.

Bet, atvirai, jei tau labiau patinka ,,normalus“ gyvenimas, būk su paprasta mergina.

Jeigu tu nori įprasto ir lėto gyvenimo, ieškok moters, kuri gyvena gana ramų gyvenimą.

Jeigu tau norisi tik kojos piršteliu paliesti Šakti tekančius vandenis, geriau lik su saugia ir paklusnia moterimi, kuri dar niekada nebuvo įbridusi į švento moteriškumo vandenyno laukininkiškumą.

Yra patogu pamilti moterį, kuri dar niekada nebuvo suaktyvinusi savo vidinių šventųjų galių, nes tada ji nestums tave energingai į priekį.

Ji nesuteiks tau iššūkių.

Ji neskubins tavęs tapti savo paties Aukščiausia Versija.

Ji nepabudins tavo pamirštų ir sustabarėjusių dvasios vietovių tam, kad spartintų tave prisiminti, kad tavo gyvenime yra visa ko daug daugiau, nei tai, ką tu patyrei iki šiol.

‌Ji nežiūrės į tavo pavargusias akis ir nepaskleis tavo kūnu žaibiškos ir gydančios, tyros šviesos, kuri kratys ir budins tave, pažadindama seniai prarastus, bet vis dar esančius giliai tavyje sielos meilės troškimus.

‌Saugi, nenubudusi moteris nuostabiai tenkins ir nuramins tavo ego, širdį ir kūną. Ji ramiai bus šalia tavęs ir darys viską, kad tu jaustumeis reikalingas, atsakingas; jaustumeis, lyg atlieki teisingai savo vyriškąją rolę.

‌Jei tau to viso pakanka, priimk tai – mylėk ją visa savo širdimi, lik jai ištikimas ir dėkok jai kasdien už jos švelnumo dovaną, už ramią ir negrėsmingą moteriškumo būtį tavo gyvenime.

‌Bet jeigu tau viso to nepakanka, – jeigu tavo širdis, kūnas ir dvasia trokšta ,,kitokios“ moters – laisvos ir ,,laukinės“ – tada tu žinosi, kad esi ant besikeičiančios sielos transformacijos viršūnės.

‌Žinok, kad tu darai pasirinkimą, kuris bus susietas su giliais karminiais pokyčiais ir rezultatais.

‌Jeigu tu pasirinksi įžengti į aurą ir kūną moters, kurios dvasiniai laužai liepsnoja kaitriai, tu turi būti pasiruošęs priimti tam tikrus pavojus ir riziką tam, kad dvasiškai augtum.

‌Kai tik tu pradėsi mylėti šios prigimties moterį, tu privalėsi prisiimti atsakomybę už gyvenimo pokyčius, kurie pradės iškart sparčiai vykti.
Tada tavo gyvenimas nebebus mieguistas ir patogus visam laikui.
Tu nebetūnosi senose vėžėse ir užsistovėjusiose rutinose.

‌Tavo gyvenimas pradės įgauti visiškai kitokį skonį ir kvapą.


Tavo gyvenimas įkais nuo laukiniško moteriškumo būties, kuri per visą tavo čakrų sistemą pradės siųsti dvasinės šviesos elektrinių smūgių bangas.

Jei pasirinksi būti intymiuose seksualiniuose ir romantiškuose santykiuose su Nubudusia Moterimi, tau prireiks vyriškos drąsos eiti be baimės į nežinomybę. Bet tada tu tik skinsies laurus, kas protui bus nesuvokiama…

Nubudusi Moteris tave nuves į neatrastus paslapčių ir magijos pasaulius.

Su užburta ir apsvaiginta meile ji ves tave į jausmingą ekstazę ir nuostabą.

Ji parodys tau šventas dangaus platybes, kupinas žibančių žvaigždžių, ir tu tada stebėsies, ar tu vis dar gyveni toje planetoje, kur tu gimei.


Ji tave ,,laužys“ ir ,,griaus“ taip laisvai, kad net tavo įsiliepsnojusi
ir ūmi širdis su didžiuliu ilgesiu ,,varys tave iš proto“. Tu geisi būti apglėbtas jos ir įsiskverbti į jos kiekvieną sluoksnį taip, kad tavo vyriškoji esmė trokš sudeginti ir apglėbti visą pasaulį, apšviesdama visą visatą su atsidavusia meile.

Ji matys tave taip, kaip niekas kitas dar anksčiau tavęs nebuvo matęs.

Ji tikės tavimi.

Ji gėrėsis tavimi.

Ji pastebės visas tavo pastangas, suteikiančias jai laimę.

Ji įvertins visą tavyje esantį švelnumą ir visą gėrį, kuo tu esi.

Ji nebėgs nuo tavo tamsos, todėl, kad tavoji tamsa jos negąsdins.

Ji apkabins, bučiuos, rūpinsis ir mylės, sugrąžindama tave į gyvenimą.

Ji nekaltins tavęs už tavo klaidas.

Yra didžiulė rizika mylėti Nubudusią Moterį, nes tuomet nebėra kur pasislėpti. Ji mato viską, todėl ji gali mylėti iš pačios gelmės visa akivaizda, nes tavo širdis ir kūnas taip stipriai, ilgai ir įnirtingai to ilgėjosi…Tu svarstysi ar tu išvis tą visą laiką gyvenai, kol jos nebuvo.

Mylėti šią Moterį – tai pradėti gyvenimą, esant sielai ant liepsnų.
Tu niekada nebebūsi toks pat, vos tik susijungsi su jos energetika.

Imkis šios rizikos, arba atsitrauk, pasilikdamas su paprasta mergina ir priimk kitokį, saugesnį, labiau patogesnį ir kažkiek ramesnį gyvenimą.

‌Tik būk tikras, kad pasirinkdamas pastarąją, nepraleisi savo likusių dienų vis žvilgčiodamas per petį, stengdamasis pamatyti dar kartą miglotos moteriškumo paslapties, kuri jau yra išnykusi iš tavo akiračio.

Jos jau seniai nebėra, spiralės vija jau grįžta į žvaigždes, į tolimas galaktikas ir dausas… Iš kur Ji ir buvo atkeliavusi…

Su meile, Ieva ir Lina

(Versta iš knygos ,,Working with the Sacred Feminine to Awaken, Heal and Transform“, Sophia Bashford)

Miško aromaterapija

Šventa Miško karalystė – gyvais tinklais išsiraizgiusi, jungianti dangų ir žemę. Kasdien čia ateinu įkvėpti pulsuojančią gyvybę. Tai šventas kasdieninis ritualas mano kūnui ir sielai. Kviečiu ir Tave.

Čia klausausi senus laikus atmenančios samanos pasakojimo apie žemės istoriją, apie medžių šaknyse, žievėse slypinčią protėvių dvasios išmintį.  Kūnu ir siela įkvepiu šio „pasaulio“ gydomąją galią. Kasdieną dovanoju sau šią prabangią terapiją.

Kaip gera…

Tai?

Ramybė, gaiva… Per amžių amžius mes esam VIENA. Natūraliai mūsų ritmai suderinti su gamtos ritmais. Šiek tiek pamiršom.

Gamta – tai didžiulis turtas. Ji suteikia viską, ko reikia mūsų egzistencijai. Kiekvienas savyje turim jutimą, tokį stiprų intuityvų žinojimą apie augalų gydomąją galią, – šio navigatoriaus savo viduje neapgausim. Galbūt tik labiau reikia atsiverti, pradėti jausti, nusimetant užmestą chemijos tinklą.

Miško aromaterapija

Augalai išskiria medžiagas Fitoncidus. Fitoncidai – tai natūralūs augale esantys aliejai. Medžiai juos išskiria siekdami apsaugoti nuo bakterijų, virusų, grybų, vabzdžių. Taip pat tai yra medžių komunikacijos kanalo dalis, kuri padeda jiems bendrauti tarpusavyje. Kai mes įkvepiame šio oro, jaučiame gaivą, ramybę ir norą dar ir dar įkvėpti… giliau… dar ir dar… Tai tas jausmas, kai tu negali paaiškinti, bet junti… Tada mes sakom kaip geraaa, koks nuostabus oras. Taip, būtent miško kvapai, ten esančios ore dalelės yra viena svarbiausių priežasčių, kodėl būdami miške taip gerai jaučiamės. Miško ore esama dar kai ko, kas leidžia mums taip jaustis, – tai neigiami jonai. Jonai yra ore esančios elektringos dalelės, kurios gali turėti teigiamą ir neigiamą krūvį. Neigiami jonai yra gerieji, jie suteikia mums energijos, atgaivina, padidina proto aiškumą, stiprina geros savijautos, ramybės pojūtį. Miškas – tai natūralus prieglobstis mūsų fiziniams kūnams atsigauti, restartuotis, įsižeminti. Ypač basomis harmonizuojam visus savo energetinius kūnus.

Gamtoje daug daugiau neigiamų jonų nei patalpose. Jų itin gausu miškuose, prie krioklių, upių. Šalia krioklio ore gali būti iki 100000 neigiamų jonų kūbiniame centimetre, o biuro ore jų gali būti vos keli šimtai. Tai ir yra atsakymas, kodėl taip jaučiamės gamtoje. Jei neturite galimybės išeiti į gamtą taip dažnai kaip norėtųsi, tuomet bent jau galite parsinešti  mišką namo, naudojant natūralius eterinius aliejus. Šių eterių pagalba jonizuosit orą patalpose. Pušys, eglės, kedrai, puskiparisis daugiausia išskiria fitoncidų. 

Visi spygliuočių eteriniai aliejai primins  ir realiai įneš jums į erdvę miško ramybę, tylą ir gaivą.

Visi šie eteriniai aliejai turi antimikrobinių, priešgrybelinių ir antibakterinių ypatybių.

Miško vaistinėlė

Bukasis Puskiparisis (Hinoki) – tai vienas iš penkių šventųjų kiso medžių. Šie medžiai kvepia citrinomis. Hinoki dar vadinamas ugnies medžiu. Jo poveikis protui yra atpalaiduojantis, raminantis, įžeminantis, pakeliantis nuotaiką ir suteikiantis energijos.

Japoninė  Kiptomerija turi lengvą saldų aromatą. Tai emocinis palaikymas, mažina įtampą, harmonizuoja, skirtas kvėpavimo sutrikimams, raumenų skausmams. Šie medžiai auga 100 – 1000 metų, dėl to sakoma, kad šių medžių aliejus primena mums kad mūsų siela amžina.

Kapoklinis  Tujenis – nuo vabzdžių, uodų, erkių. Raminantis, apvalantis, gerinantis  miegą.

Pušų aliejus yra vienas naudingiausių miško eterinių aliejų. Jis padeda nuo skausmo ir uždegimo. Nudegimams, įpjovimams, žaisdoms gydyti. Dėl priešgrybinių ypatybių šis aliejus tinkamas gydyti nagų grybelį. Pušis tinka, jei apsinuodijot maistu, nes pagreitina procesą kurio metu kūnas šalina toksinus. Gydo peršalimą.

Sachalinis kėnis – laikomas gyvybinės jėgos simboliu, naudojamas nervams raminti, stresui, kvėpavimo sutrikimams.

Arbatmedis nepaprastai naudingas mūsų vaistinėlėje, turintis stiprų antiseptinį, antimikrobinį ir priešgrybelinį poveikį. Jį galima naudoti peršalimui, vėjaraupiams, ausų skausmui, nuo utėlių, vabzdžių įgėlimo, nuo pleiskanų, spuogams, nudegimams nuo saulės.

Kaip saugiai naudotis šiais gamtos turtais?

Natūralumas, kokybė svarbiausia, mažiau yra daugiau. Kvapas – svarbi gamtos žinutė ir ji turėtų būti išgaunama, perduodama pagarbiausiu natūraliausiu būdu. Abipusiai mainai su meile ir pagarba.

Naudojimo būdai:

 • Ant odos eteriniai aliejai naudojami atskiesti nerafinuotam augaliniame aliejuje arba kitose natūraliose terpėse. Iki 2% eterio. Tai būtų 2 lašiukai eterinio aliejaus į 5ml kito aliejaus. 3%-2% žiūrėti pagal savo odą, jei labai jautri netgi 1,5%. Dažnai rašo skiedimo santykį gamintojai.
 • Inhaliacijoms įkvepiant kartu su vandens garais ar be jų.
 • Meditacijoms. Du lašiukus į delną ar ant riešų patrinu tarpusavyje, atsukusi delnus į save giliai įkvepiu. Tiek kartų, kiek norisi. Ir leidžiuosi į kelionę lydima kvapo. Galima per visą kūną delnais nusileisti, apvalyti aurą.
 • Masažams. Eterinį aliejų kūno masažui naudoju taip: du lašiukus užlašinu ant gabalėlio kokoso nerafinuoto aliejaus, išmaišau ir tepu ant odos.
 • Čakroms. Yra atitinkami eteriniai aliejai atitinkamoms čakros stimuliuoti bei harmonizuoti.
 • Namų valymui. Prieškambaryje ant kankorėžių ar akmenėlių dekoracijos užlašinus keletą lašų, įžengus į namus pasitiks jūsų mylimas natūralus aromatas. Valant namus plaunant grindis įlašinti kelis lašelius į naudojamą vandenį. Naikina blogus kvapus, bakterijas. Į spintas, batų dėžes, šiukšlių kibirus ar skalbinių dėžes užlašinti ant vatos lašelį ar du ir įdėti į tas talpas. Panaikins kvapus, kandis.
 • Skalbiniams. Aš įlašinu ant rūbų ir tuomet skalbiu. Mano skalbimo skystis bekvapis, dėl to jaučiasi eterinis. Minkštiklių nenaudoju. Kartais tam naudoju actą. Jis minkština ir atgaivina spalvas. Kas naudoja džiovykles, galima ten įlašinti. Taip pat galima naudoti ir sumaišius 5- 10 lašų eterinio šaukšte vandens. Rezultatas priklausys nuo skalbimo mašinos pajėgumo ir kvapo intensyvumo. Supilkite mišinį į minkštinimui skirtą skyrelį ir nustatykite norimą skalbimo režimą.
 • Indaplovėms. Tiesiai ant indų plovimo tabletės užlašinkite nuo 3 iki 5 lašų eterinio aliejaus ir plaukite įprastu režimu.
 • Kvepalams. Tai mano kvepalai, spiritizuotų nenaudoju seniai.

Pakviesk gamtą ir tu į savo namus. Įnešk gaivą, švarą vaikščiok po namus tarsi po žaliaskarę miško karalystę. Sukurk galimybę sau, savo vaikams, kiekvieną dieną sutikti gyvai medį.

Kvėpavimas – tai arčiausias kelias pasiekti mūsų nervų sistemą. Natūrali aromaterapija, mus harmonizuoja, lėtina širdies ritmą, mažina kraujospūdį, atpalaiduoja raumenis, dingsta įtampa.

Fitoncidų koncentracija priklauso nuo temperatūros, – kuo šilčiau, tuo ore daugiau fitoncidų. Tikiu, kad kiekvienas patyrėte, koks jausmas karštą vasaros dieną įkvėpti ore tvyrančio pušyno aromato. Tai – gamtos dovanos Tavo sielai ir kūnui. 

Remtasi: Shinrin- Yoku

Su meile ir šviesa