Latest Posts

Sielos dienoraštis

Veidai gali būti pamiršti, tačiau ne sielos, su kuriomis susitinkam. Jos – nepamirštamos… Visada širdyje joms bus rami vieta…

AŠ TIKIU, kad šiame gyvenime mes vieni kitiems šviečiam šviesos ŠVYTURIU.

AŠ TIKIU, kad tamsiausiose gyvenimo įdubose mes išTRAUKIAM vieni kitus iš sudužusio pasaulio prieblandos.

Aš Tikiu…

„Pasaulyje, kuriame daugelis nešioja kaukę, privilegija yra matyti kitą „Už“ viso to… O didžiausia privilegija yra pamatyti savąją sielą, net jei ji ir dužo, daugybę kartų. Nebijoti vėl ir vėl mylinčiai ja dalytis…“

AŠ TAVE MYLIU… Tiesiog Tave myliu. Už visų kaukių…

„Matau raudonų rožių medžius. Matau, kaip jie žydi MAN ir TAU… Ir aš sau galvoju, koks nuostabus pasaulis. Matau dangaus mėlynumą ir baltus debesis… Ir aš sau galvoju, kokia šviesi palaiminta šiandien diena, kokia tamsi šventa naktis… Ir aš sau galvoju, koks nuostabus pasaulis…“

Jame aš nesu tik šis kūnas ar žmogus, kurį tu matai.

Aš ESU mylinti, amžina šviesos būtybė, gyvenanti šiame žemiškame inde.

AŠ ESU graži, spinduliuojanti, angeliška Kūrėjo išraiška to, kas kada nors buvo ir viso to, kas kada nors bus…

Aš esu dalintis čia vėl ir vėl, GILIAI MYLĖTI…

O kai bus Dieviškasis laikas ir žvaigždės susilygiuos, aš grįšiu iš šios sielos misijos savo plunksnuotame pakilimo soste atgal į žvaigždes ir vėl prisijungsiu prie didžiųjų Dievų ir Deivių, kurie plaukia dangaus vandenimis amžinybės laivais tarnaudami Didžiąjai Kosminei Motinai..   

Mantra – sakralus garsas

Garso ir vibracijos galia yra viena iš stipriausių ryšių, jungiančių skirtingų pomėgių, kultūrų žmones. Ši energija geba apjungti ir suharmonizuoti mus ir visas dalelytes mūsų visatos. Mes esame susieti kartu su muzika, kuri jungia mus kartu per visus laikmečius ir per visą žemę ir kosmosą. Tardami ar dainuodami sakralius garsus, mes galime atrasti ir pajausti jėgą, vienijančią mus visus.

Mantra – šventas žodis

Mantra, kilusi iš jogių ir Indijos Vedų tradicijų, yra sanskrito žodžių junginys, kurioje yra apimta ir talpinama aukštesnė sąvoka ir tobulos vibracijos. Mantrų garsai ir skiemenys yra perduoti per daugybę šventų senovinių tradicijų ir laikmečių. Mantrų tekstai yra struktūrizuoti ir reikalauja tam tikros tvarkos. Vedų mantros gali būti atskiri garsai, žodžiai ir sakiniai. Mantros kiekvienas garsas turi ypatingą reikšmę, vibraciją ir vietą visatos centre. Jogių ir Vedų mantros yra perduotos sanskrito kalba ir šia kalba jos yra atliekamos. Visi Vedų pirmieji tekstai yra parašyti sanskrito kalba, viena iš seniausių kalbų. Ji yra laikoma pasaulietine, dvasine kalba. Kad suprastume mantrų reikšmę, jos yra išverčiamos ir interpretuojamos bei paaiškinomas kitomis kalbomis. Suprantant mantrų reikšmę, sanskrito sakrali vibracijų galia turi didesnį poveikį mantrų praktikoje. Visos mantros yra sudarytos iš įvairių keturiasdiašimt devynerių sanskrito kalbos garsų. Mantros atneša sakralią išmintį ir energetiką ne tik į mūsų praktikas, bet ir mums kaip žmogiškosioms būtybėms. Mantrų žinutės atneša ypatingą ir unikalią informaciją kiekvienam atskirai, atlikėjui ar klausytojui.

Garsas OM yra vienas pagrindinių mantros garsų, kuriuo pradeda beveik visos rytietiškos mantros. Šis garsas yra kilęs iš pačio Visatos Šaltinio šerdies. OM garsas gali perduoti didžiulę istoriją, vibracijas ir, vien tik jį tariant, pakylama nuo proto triukšmo, sujungiant ir atnešant mus į savęs realizaciją ir savo paties suvokimą, žinojimą, kas ir yra pagrindinė mantros esmė. Girdint garsą, toną, jaučiant vibracijas, mes galime susijungti su savo vidiniu pasauliu. Mantra Rytuose laikomas šventu žodžiu, kurio mentaliai nesuvoksi, bet girdimas ir jaučiamas vidumi. Mantros padeda išvesti mus iš tamsos į šviesą, iš chaoso į ramybę, ir iš karminio bei iliuzinio samsaros rato.

Mantros istorija

Rytuose mantra yra integruota ir yra girdima kiekvienoje dvasinėje praktikoje ir kasdieniame gyvenime. Mantrų praktikų atlikimo ritualai ir ceremonijos persmelkia Rytų, Indijos filosofijų religines šventyklas ir namus.


Mantros yra kilusios iš pasaulio pačių seniausių dvasinių tekstų. Senoviniai Vedų tekstai yra perduoti senovės dvasininkų ar šventųjų, kurios buvo gaunamos iš vieno tam tikro asmens, dvasinio mokytojo ar įsikūnijusių kadaise Šventųjų, kurių energija gyvuoja ir dabar. Vedų dvasininkai, per išmintį suvokdami ir suprasdami tekstus, perduodavo juos žmonėms per mantrų ritualų atlikimus ar laužo ceremonijas. Mantros įkūnija įvairias dvasines tradicijas ir išlieka populiaros šiandieninėse dvasinėse praktikose. Suvokiant mantrų galią ir svarbą, rytietiškos mantros vis dažniau įsilieja į vakarų tradicijas. Vakaruose jogiai, atlikdami kirtanas ir mantras perduoda įvairių Indijos ir kitų Rytų dievybių, ikonų esmę ir energiją. Svarbu žinoti, kad mantrų atlikimas nėra susijusios su religijomis ar jų dogmomis, – mantrų tikslas yra dvasinis, jų galia yra vibracijose, kurios pakelia energetiką įvairiausiais būdais, nesvarbu ar jos atliekamos garsiai ar tyliai. Nors, bėgant laikui, mantrų praktikų formos keitėsi kartu su dvasinėmis tradicijomis, originalios vibracijos ir pagrindiniai senovės sanskrito šaltinių tekstai yra išlikę, ir tai yra įkvėpimas atlikti mantras moderniais būdais, instrumentais ar kitomis formomis. Pvz, Rytuose šalia mantrų skamba instrumentai tokie kaip indiška harmonija, cimbolai, ar rytietiški būgneliai bei gongai, o vakaruose dainuoti mantras gana populiaru pritariant gitarai, vakarietiškais būgnais ar dar kitokiais instrumentais. Žinomų atlikėjų tokių kaip Krishna Das, Dave Stringer muzika skamba iki šiol visame pasaulyje. Dainininkė Devi Primal kartu su savo partneriu Miten atlieka mantras, dainas ir muziką, kviečia ir suburia viso pasaulio žmones. Jų aukštos vibracijos atliekama muzika yra parama keliant visos planetos energetiką.

Mantros galia

Mes esame kaip kanalai, jungiantys žemę ir visatą, tad praktikuodami mantras mes galime susijungti tiesiogiai su visatos kosmoso galios šaltiniu, visatos kosmine tvarka, aukščiausiaja tiesa, kas manifestuojasi ir mūsų gyvenime ar realybėje. Mantrų energijos dėka mes galime patirti vienybę tarp proto ir kūno. Daugkartinės mantros praktikos ne tik sujungia mus su mūsų siela ir savastimi, bet yra stiprus dvasinis įrankis išvalymui ir išgryninimui, transformuojantis mūsų sąmonę. Sakralaus garso kartojimas turi galią mus suharmonizuoti, atnešti balansą mumyse. Kai žmogus ištaria garsą, jis turi teigiamą poveikį ir efektą psihosomatinei žmogaus struktūrai ir sveikatai. Mantrų vibracijos šalina negatyvias karmines kliūtis ir blokus, gilius ir įsišaknijusius įsitikinimus. Mantras galime kartoti su intencija padidinti gausą, ilgaamžiškumui. Jos gali būti atliekamos savo ir kitų gerovei. Mantrų kartojimas padeda mums susifokusuoti į dabarties momentą ir išlikti jame. Ši praktika šalina baimes, nerimą ir sugrąžina mus į harmoniją ir balansą.

Kaip praktikuoti mantras

Mantros poveikis nėra patiriamas ar suvokiamas intelektualiai, tai – ritmas, vibruojantis iš begalybės, kurį gali patirti kiekvienas. Mantrų vibracijos vibruoja skirtingai pagal žmogaus kūną ir energetiką ir dažnai mantros budina ir plečia sąmonę.
Pradedanti mantros praktika gali būti paprasčiausias būdas mintyse ar garsiai kartoti garsą OM ar tiesiog besiklausant mėgstamą mantrą. Tai gali būti praktikuojama kasdienybėje gaminant valgį, maudantis vonioje, vaikščiojant gamtoje arba atliekant jogos praktikas bei meditacijų metu.
Nors ir nėra neteisingo būdo ar griežtų taisyklių, kaip atlikti mantras, bet, jei norima pagilinti mantros praktiką, yra tam tikri patarimai.
Išsirink mantrą, kuri tau rezonuotų, įsitaisyk patogioje, ramioje vietoje. Užsidek smilkalą ir žvakę. Taip pat labai dera prieš mantras atlikti meditaciją. Pradžioje patartina stebėti savo kvėpavimą, kad derėtų su mantros ritmu, – tai padeda sulygiuoti protą, kūną, ir dvasią ir atneša pastovų ritmingumą. Kad pajustum mantros vibracijas, gali uždėti ranką ant krūtinės ir sutelkti dėmesį į širdies erdvę. Prieš atliekant mantras, kad garsai ir žodžiai skambėtų natūraliai ir lengvai, rekomenduojama, pakartoti garsą OM kelis kartus, arba keliskart pakartok Gayatri Mantrą, ar kitą tau patinkančią mantrą. Kuo daugiau mantra yra pakartojama, tuo labiau esi atnešamas į rimties būseną ir savo natūralią tėkmę.
Mantra įgyja stipresnę galią, kai yra atliekama garsiai ir, ypatingai, kai mantra yra tariama ar dainuojama didesnio rato žmonių. Tuomet mantros energetika yra sustiprinama ir tai suteikia didesnį poveikį ne tik kiekvienam atskirai, bet kelia šalia esančio ir aplinkos vibracijas.

Įvairiose dvasinėse tradicijose dainos ir muzika skamba ar atliekamos išreikšti, pajausti pilnatvę, atjautą ir vienį. Rytietiškos mantros pakylėja žmonių vertybes, atveria širdis, kurios, praktikuojamos daugybę metų, yra nuostabus prieinamas įrankis vakaruose, kad sustiprintų dvasines praktikas ir patirtis, įtvirtintų teisingą įsitikinimų sistemą, sujungtų mus su mūsų Aukštesniaisiais Aš, Sielomis, kas mes ir esame. Muzika turi unikalią jėgą mus suvienyti ir ji mūsų viduje yra jau nuo pat gimimo. Tad kiekvienas iš mūsų gebame atpažinti, klausytis ir mėgautis muzika. Muzikos ir garso dėka mes galime pakelti mūsų nuotaiką, pažadinti ir pagyvinti mūsų dvasią. Mantros, kirtanos ir jų garsai bei muzika perduodama per mūsų širdis gydo sielas, padeda sujungti mintis, žodžius ir veiksmus bei mus visus kartu.
Garsas yra gyvas mumyse nuo pat gimimo, tad pakelkime mantrų vibracijomis savo energetiką ir įneškime į savo gyvenimus daugiau harmonijos, balanso ir ramybės. Tegul jos būna parama ir pakylėjimas mūsų dvasinėse kelionėse.

Šaltiniai: Alana Kaivalya ,,Sacred Sound“; Harold G. Coward, David J.Goa ,“Mantra: Hearing The Divine In India and America“

Poema Kylančiai Moteriai


Kiekvieną kartą, kai moteris pasitraukia iš santykių, kurie gesina jos ugnį,
Ji yra vedanti .
Kiekvieną kartą, kai  moteris sako NE, kai tai nėra patogu padaryti,
Ji yra vedanti.
Kiekvieną kartą, kai moteris sulėtėja, kai visi jai sako daryti daugiau,
Ji yra vedanti.
Kiekvieną kartą, kai moteris klausosi savo intuicijos ir elgiasi pagal ją,
Ji yra vedanti.
Kiekvieną kartą, kai moteris priima sprendimą, kuris tarnauja jos geresnei gerovei,
Ji yra vedanti.

Kiekvieną kartą, kai darai tai, kas yra geriausia tau, net kai sunku, skausminga ir net jei reiškia vėl pradėti viską iš naujo,
Tu esi vedanti.

Būk galinga, Sese, kilk, kai tik turi progą.
Kiekvieną kartą, kai save pagerbi, tu vedi visas moteris savo bendruomenėje.
Moteris, kurios stebi ir laukia ženklų ar įkvėpimo šaltinio, kad galėtų palikti, pradėti iš naujo, pagimdyti naują svajonę, sulaužyti modelį, pasakyti, kad
„GANA, AŠ ESU VERTA!”

Tai, ką tu darai, yra svarbu.

Kai tu tai įtvirtini, tu sukuri gyvą pavyzdį.
Kai tu kyli, tu sukuri gyvą pavyzdį.

Tai tavo atsakomybė ir mintys padaryti abu šiuos veiksmus savo gyvenime.
Tai mūsų atsakomybė kilti kartu.
Viena kitai parodyti, kad yra saugu sekti tuo, kuo tavo širdis trokšta.
Žinoti, kad einant per visa tai yra moterys, į kurias mes galime atsiremti.
Žinoti, kad net jei seni santykiai pasibaigia, senas gyvenimas miršta, verslas žlunga, pinigai išsenka, sveikata blogėja, kad vis tiek bus meilė, kuri mums bus parodyta.
Mes niekada nebebūsime vienos tol, kol puoselėsime save ir ryšius su kitomis moterimis.
Mes niekada nebebūsime be to taip ilgai tol, kol prisiminsime, kad net jei ir gyvenimas yra užimtas, nėra didesnio prioriteto nei bendruomenė.

Moterys, mes turime gyventi kaip komuna.
Kai tau yra blogai, leisk man išvalyti tavo namus, leisk man tau pagaminti, leisk man patrinti tavo kaktą ir pasakyti, kad viskas bus gerai.
Kai man sunku, laikyk mane ir leisk mano ašaroms laisvai tekėti.
Tada, kai aš pati pamiršiu savo stiprybę, primink man stotis.
Kai tu galvosi, kad esi pasiklydusi, aš padėsiu tau surasti tavo kelią.
Matyk mano šviesą, kai aš esu įstrigusi savo šešėlyje.
Aš darysiu tą patį, nes tave myliu.
Ir tai yra tai, kas vadinama SESERYSTE.

Žodžiai: Sheleana Aiyana

Giminės linija

Kai aš šoku ant spiralės
pereidama šias apeigas
su cikliškumo išmintimi
ir mamos krauju, kuris man suteikė gyvybę,
 
Besilaukdama dukros
šiuose atraminiuose kauluose
nubėgant vandenims
aš atrandu save iš naujo gimstant.
 
Pagerbiu savo giminės liniją.

Atlikėja: Maria Stark

Šią dainą taip pat rasite mūsų sukurtame grojaraštyje su kitomis jau publikuotomis dainomis čia.

Sakralios Moteriškumo ir Vyriškumo/Mėnulio ir Saulės energijų jungtys

Galbūt esate girdėję, kad kiekvieno iš mūsų vidinė Esatis, dvasia susideda iš dviejų – vyriškosios ir moteriškosios – energijų? Dvasinėse kelionėse dauguma iš mūsų paliečia temos, tokios kaip vyriškumas ir moteriškumas mumyse, sielos dvynių ryšiai ar keliam klausimus, kas iš tiesų yra dieviškasis vyriškumas ir dieviškasis moteriškumas. Kol tiek daug yra pasakojama apie sielos dvynių šventąsias sąjungas ar dieviškųjų porų santykių susitikimus, mitologija mums pateikia Dieviškojo derinio įvaizdį – Dievo ir Deivės Šventąją Sąjungą.


Pirmiausia mums yra svarbu sukurti balansą, dieviškąją pusiausvyrą savyje. kad gyventume vienybės, džiaugsmo ir laisvės išraiškoje santykyje su savimi.

Yin ir Yang vaidmenys ir funkcijos

Jeigu žiurėtume į moteriškumą ir vyriškumą tik kaip į seksualinių lyčių skirtumą, suvokimai gali būti ribojantys. Tiek moterys, tiek vyrai savyje turi moteriškąją ir vyriškąją energijas (kaip Yin ir Yang elementus) – priimančią (arba juslią) ir veikiančią (arba kuriančią).

Yin ir Yang, moteriškoji ir vyriškoji energijos apsijungia dviem skirtingais būdais, atnešdamos kūrybą, užpildančią išorinį pasaulį. Kai Yin energijoje yra moteriškasis Yin ir vyriškasis Yin pradmuo, taip pat ir Yang susideda iš moteriškojo Yang ir vyriškojo Yang pradmens.

Vyriškoji Yin energija pasėja ir maitina sėklas, iš kurių išauga nauja kūryba.
Vyriškoji Yang energija suteikia galimybę pasėti sėklą, leidžia skverbtis, augtis ir plėtotis naujai kūrybai.

Moteriškoji Yin energija suteikia vietą ir erdvę, kol kūrybingumo sėkla yra puoselėjama ir auginama, kol pilnai išsivysto.
Moteriškoji Yang energija įkūnija gimstančią energiją, kurios dėka naujoji kūryba ir yra atnešama į išorinį pasaulį.

Ši sąmonė (ši bendrakūryba su savo vidine Esatimi ir Šaltiniu) tarnauja mūsų vidiniam pasauliui, taip pat išoriniams santykiams. Gebėjimas harmonizuoti savo vidinius aspektus mums padeda atrasti vidinį balansą ir tai gali pagelbėti kuriant santykius ir partnerystes su kitais.

Saulė ir Mėnulio Sakralioji Sąjunga

Klasikinė saulės ir mėnulio metafora, veikianti sąjungoje vienas su kitu, parodo šių elementų vyksmą, kaitą ir srautą. Aktyvi saulės energija suteikia šviesą ir aktyvaciją dienos ir išorinei veiklai bei kūrybai. Priimanti ir jusli mėnulio energija temstant ir artėjant nakčiai kviečia telktis vidun ir ilsėtis. Taip ir kiekvienas iš mūsų, nepriklausomai nuo lyties, esame apjungti šių dviejų energetinių elementų.

Mėnulio fazės iš tikrųjų yra Sakralios Sąjungos Šokis tarp vyriškumo ir moteriškumo. Kiekviename iš mūsų gyvuoja ugningas saulės vyriškasis aspektas, taip pat ir vandeningoji mėnulio energija. Kai mes susijungiame su šiais dvejais gyvybiškais srautais ir sąmoningai suvokiame, kaip giliai tai įtakoja mūsų gyvenimus, mes galime pradėti nukreipti šią energiją su intencija tarnauti mūsų vidiniam augimui ir sielos evoliucijai. Saulės ir mėnulio Sąjunga gyvuoja tobulame balanse, kurio centras yra tikrasis ,,Aš“ (vidinė Esatis ir ramybė), tarnaujantis visumos gėriui. Tikrasis ,,Aš“ žino, kad įtakodamas vieną, daro poveikį visumai. Tai yra kelias, kuriuo mes kaip žmonija žengiame ir bundame, pažindami savo Tikrąjį Dieviškumą.


Saulė pastoviai auga ir plečiasi tam, kad suteiktų mums aukštų vibracinės plazmos dažnius, kurie daro sukelia pokyčius mūsų širdims, kūnams, protams ir sieloms. Kodai, atsiųsti ir perduodami iš Didžiosios Kosminės Saulės, mums yra labai reikalingi būtent dabartiniu metu.

Šios sakralios soliarinės vyriškosios energijos perduodamos ypatingai tam, kad aktyvuotų mūsų kylančias, skleidžiančias ir besiharmonizuojančias čakras – kiekvieno iš mūsų Asmeninę Saulę ir Žvaigždžių Vartus, taip pat Sielos Saulės Čakrą. Šios Saulės energijos mums suteikiamos tam, kad atneštų aiškumo, kurio dėka galėtume suvokti savo sielos tikslą ir susilygiuotume su teisingais širdies ir sielos veiksmais ir pasirinkimais.
Šios saulės energijos paremia mūsų vyriškuosius aspektus tam, kad pajudėtume iš sąlygoto patriarchalinio ribotumo baimės, iš pažeidžiamumo, kas trukdo mums atsiverti ir išsakyti savąją tiesą, nustatyti sveikas ribas ir teisingai veikti. Tavo vyriškumas yra tavo Vidinis Sergėtojas, kuris suteikia aukštesnio lygmens suvokimus, kurie viršija ankstesnius archetipus ir vaidmenis.

Mėnulis nuolat iliuminuojasi ir šviečia, kad suteiktų savo virpesių aukštus dažnius, kurie taip pat atlieka pokyčius mūsų širdyse, kūnuose, protuose ir sielose būtent dabar.
Šios Dieviškos Moteriškos Energijos skirtos tam, kad integruotų kodus, atnaujinimus ir perdavimus, kurie yra atnešami iš saulės. Šios Energijos atneša šiuos visus dažnius į tavo širdies erdvę ir apsupa ją gailestingumu, atleidimu ir meile sau.


Šios Mėnulio energijos paremia tavo vyriškuosius aspektus ir paremia ir pastūmėja mus, pajudant iš pasipriešinimo ir per didelės apsaugos į labiau pasitikintį tikrąjį TAVE, kylant į penktos dimensijos dieviškąją žmogaus prigimtį. Taip pat moteriškųjų energijų dėka mes galime palengvinti kūno simptomus, sukeliančius skausmą ir įtampas, ypač, kai vyriška labiau šliejasi ir remiasi į erdvę, palaikomą moteriško. Įtampų paleidimas gali pasirekšti per ašaras, taip pat gali būti atveriami gilesni liūdesio skausmai, kai pasileidinėja ir išvaloma kaltės ir gėdos energijos.

Mėnulio energijos sukuria šventyklą, kad mūsų moteriškieji aspektai palaikytų erdvę su didele kantrybe, susijungiant su Dieviškumu ir atsiduodant sakraliam keliui.

Moteriškumo ir vyriškumo energijos ir jų pusiausvyra

Balansuojant ir vystant moteriškąją ir vyriškąją energijas savo viduje, mes įforminame savo kūrybinius gebėjimus. Bet, kad tai įvyktų, mes pirmiausia turime laikyti ir žvelgti į šiuos du dieviškuosius aspektus kaip į dieviškąją energiją. Vystydami ir balansuodami priimančią ir veikiančią energijas savyje, mes galime suteikti galimybę šiems elementams funkcionuoti harmoningai bendrakūryboje.

Vienas iš būdų sukurti pusiausvyrą tarp vyriškumo ir moteriškumo/Saulės ir Mėnulio energijų, yra praktikuojant jogą. Pavyzdžiui, atliekant Hatha jogos asanas yra treniruojamos kūno (tuo pačiu ir proto) energijos. Vyriškumo energija yra siejama su Dievu Šiva ir yra vadinama Prana (vyriškumas). Moteriška – su Deive Šakti (Šivos žmona), dar vadinama Aapana. Kartu šios energijos formuoja Kundalini – tai tarsi energijos spiralė, tekanti per visą nugaros ilgį. Kundalini energiją simbolizuoja dvi dvynės gyvatės, kurios kyla nuo pamatinės čakros iki karūnos čakros. Hatha jogos metu yra svarbu sutelkti dėmesį į stuburo koloną ir pozas atlikti abiejose kūno pusėse, kad sukurti pusiausvyrą. Kada mes praktikuojame jogą, mes susjungiame vyriškąją ir moteriškąją energijas mūsų kūne. Tuomet mes esame užbaigtume, sielos ramybės būsenoje, kas mums leidžia žvelgti į gyvenimo aspektus susilygiavus.

Mūsų vidinė pusiausvyra ir ramybė yra kelias į harmoniją ir vienį, kur nėra atskyrimo tarp vyriškumo ir moteriškumo ir kur mes galime patirti Sakralią Santuoką ir visumą. Mūsų vidus ir yra ta vieta ir erdvė, kur moteriška ir vyriška susitinka patys su savimi ir taip mes išreiškiame save per kūrybą, kasdienį veiksmą bei kuriame santykius su kitais, kurie atspindi mūsų vidų. Kai patiriame vienybės ir visumos pojūtį ir gyvename jame sąmoningai, tai atsispindi ir mūsų partnerystėse ir santykiuose su kitais. Mes atpažįstame, kad nei moteriška nei vyriška nėra svarbiau viena už kitą (ir atvirkščiai), – tai tik vienas kito atspindys, Vienio Šokyje.


Saulė ir mėnulis, vyriška ir moteriška, sakralios sąjungos energijų susiliejimas iš kosmoso gali atspindėti TAVĄJĄ Vidinę Sakralią Sąjungą. Apglėbk šias abi energijas tam, kad užbaigtum pasidalijimo ir atskirties ciklus tarp šių dviejų energijų. Leisk lengvai tekėti šioms dviejoms energijoms viduje, iš vieno aspekto į kitą šioj laiko juostoj ir tuo pačiu kitose.

Sugrįžk į balansą, sugrįžk į visumą savęs, į Dieviškąjį Žmogiškumą, į savo natūralią prigimtinę būseną…


Šaltiniai: ,,Order of the Star“, @144000Angels ( facebook)

Lunita

Lunita, nakties karaliene,
Lunita, mano sielos sese,
Tavo šviesa, tavo aiškumas, tavo vibracija, tavo harmonija, tavo tyla, tavo meilė.

Galingoji Lunita,
Dangaus karaliene, aš atiduodu tau savo širdį.
Dangaus karaliene, mano gyvenimo drauge, mano sielos drauge
Tu švieti pasauliui, tavo glėbyje pasaulis dainuoja.
Tavo šviesa pasauliui šviečia galingai,
Galingoji Lunita, galingoji senole,
Šokant su Visata, dainuok savo šypsenai
Šokant su Visata ir savo šviesoje visada laiminga

( Danit ,,Lunita“; Lunita -- mėnulis (iš ispanų k.)

Šią dainą taip pat rasite mūsų sukurtame grojaraštyje su kitomis jau publikuotomis dainomis čia.

Čerokų genties rytinė malda

Ši daina buvo dainuojama tik amerikos indėnų Čerokų genties moterų kaip dalis rytinės maldos, atsistojus tiesiai priešais kyliančią saulę, sutinkant naują dieną…

Ji padeda susilygiuoti su natūraliais gamtos ritmais, kas taip pat padeda išlaikyti harmoniją tavyje visos dienos metu.

Kiekviena tauta turėdavo savo maldos formas bei dainas. Indėnų kultūra yra žinoma didžiule pagarba gamtai ir visa jos esmė alsuoja jos išmintimi. Tai tarsi kalba, kuri tavyje pažadina tą laukinį Didžios Dvasios jausmą, kuris yra gyvas kiekviename, tarsi gamta kviestų. Pažadinki tai susiliedama/-as su autentiškais žodžiais, kurie tavo lūpose perteikia unikalias tos kultūros vibracijas.

„Atsikelk anksti ryte, sušlapink savo veidą šaltu vandeniu ir pasiūlyk savo maldą Saulei su širdyje augančiu jausmu. Kūrinija prasideda tavyje.„

Indėnų išmintis

„Kiekvieną rytą tu turi pagalvoti apie kylančią saulę. Ji yra Didžioji Dvasia, gyvenimo kilmė ir išminties šaltinis. Kaip ir ji, tu turi žinoti gimimą ir nuosmukį prieš vėl pradedant šviesti.“

Indėnų išmintis

„Mokykis stebėti, gamta tau parodo kaip sugrįžti vėl į gyvenimą.“

Indėnų išmintis

 

We n’ de ya ho
We n’ de ya ho

We n’ de ya,
We n’ de ya,

ho, ho, ho, ho.
He ya ho, he ya ho,
Ya ya ya!

Aš esu Didžioji Dvasia, tai yra tai.
Aš esu Didžioji Dvasia, tai yra tai.

Aš esu Didžioji Dvasia.
Aš esu Didžioji Dvasia.

Tai yra tai, tai yra tai, tai yra tai.
Didžioji Dvasia, tai yra tai, Didžioji Dvasia, tai yra tai.
Didžioji Dvasia, Didžioji Dvasia, Didžioji Dvasia

Kai Ji apšviečia

Jei jus įtraukė šių pažadintų moterų energija, jūs patirsite stiprų dvasinį pokytį savo gyvenime.


Šios moterys turi gilią reikšmingą jums informaciją – tai šventi kodai, kurie yra būtini jūsų sielos evoliucijai. Visos šios moterys turi iš anksto suplanuotus susitarimus, dėl kurių konkrečiu metu užmezga kontaktą su konkrečiais žmonėmis.


Ji ateina į tavo gyvenimą nemanipuliuodama, nemaldaudama, nekaltindama tavęs, neprašydama, kad būtum šalia jos.

Ji neveikia EGO lygyje, ji dirba dvasios lygmenyje.

Ši moteris skelbia save tavo gyvenime ne su triukšmu, o su tyla.
Ji skelbia save atvirumu, spindėjimu, šviesa.
Ji ateina į tavo gyvenimą su švelniu gijimu, su nesibaigiančiu priėmimu, su jausmingomis dovanomis iš Šakti.

Tu nieko negali padaryti, kad jos meilė nepaliestų tavęs.
Viskas, su kuo būsi paliktas po meilės su jos siela, – tai ryškiai apšviestas suvokimas apie savąjį DIEVIŠKUMĄ.

Tu būsi akis į akį su savimi.
Vėl stipriai pajausi savo gilią širdį.
Jausmai tekės per tavo emocinį kūną, rasi daugiau gylio, tiesos, ramybės.

Gali sakyti, kad nebegali, kad šviesa sutraiškys, sunaikins tave; tu gali norėti bėgti toli nuo visų giliai palaidotų skausmų. Tai natūralu, toks procesas, kai ji apšviečia.

Kai paiimsi jos ranką minutei, dienai, savaitei ar visam gyvenimui, Tu susiliesi su šventykla, kurią ji pasirinko Tau atrakinti.

Jai lemta ją atrakinti dėl tavęs, kad galėtum savyje patirti Dieviškumą – tai, kas ESI iš tiesų.

Gydanti malda Deivei Motinai

 

Šventas

Motinos

Deivės

Šventume

būk

atkurtas

manyje.

 

Atkurk ir atsinaujink! Ši malda -- skirta atkurti mumyse Pilnumą, grąžinti balansą švento ryšio viduje: Dieviško Moteriškumo ir Dieviško Vyriškumo. Taip pat atkurti ryšį su Gamta per mūsų Motiną Deivę, šventą Meilės jėgą, veikiančią per visus gyvenimo aspektus, mūsų Motinos Žemės Karalijas, kad sustiprinti mūsų Meilės ryšį.

 

 

Balsas: Shekina Rose

Shekina Rose natūraliai dainuoja Stebuklingais Solfedžio dažniais, gydančiais dažniais, kurie sustiprina tavo Dievišką Originalų Sielos Įrašo gijimą, suteikia dvasinį palaiminimą, ramybę ir subalansavimą tavo kūno, minčių ir Sielos.

Shekina Rose yra Angelų mediumė, Šviesos kalbos dainininkė, 528 Hz stebuklingo dažnio Garso Gyduolė, Mėlynasis Spindulys, empatė, dvasinė aiškiaregė, Sedonos sūkurinio dažnio kristalų kūrėja, telepatė, kurią lanko Angelai, Pakylėtieji Valdovai bei Fėjų Karalystės.

Šią dainą taip pat rasite mūsų sukurtame grojaraštyje su kitomis jau publikuotomis dainomis čia.

Mes gyjame kartu

Kitos moters dieviškumas man padeda susigrąžinti savo dieviškumą.
Kitos moters dieviškumas mane pripildo pagarba Sau.
Kitos moters dieviškumas grąžina visas dalis: pamestas, išbarstytas, ne taip suprastas, iškreiptas…
Kitos moters dieviškumas, spindinti galia joje padeda man gyti.
Kitos moters dieviškumas nubudina manyje dingusius atminties klodus.
Ir prisiminus širdy pradeda veržtis banga meilės, atjautos, jautrumo.
Visos moters dovanos.
Sugrąžinta, savo galioje Moteris grįžta į savo poziciją Žemėje ir teka darnoje su Visatos dažniais.
Ačiū tau, mano Dieviška Sese!

Tu esi mano atspindys.
Tu esi mano dalis.
Jungiuosi su tavimi.
Jungsiuosi su tiek seserų, kiek reikės…
Kol aš pagysiu.
Kol tu pagysi.
Kol mes pagysime.

Tekstas gimė įkvėptas Dieviškos Sesers Jolantos.