All posts filed under: Sielos Medicina

Menas yra dvasinis kelias

Gebėjimas kurti nepriklauso tik keliems išrinktiesiems, kurie vadinami menininkais. Kiekvienas iš mūsų iš prigimties yra kūrėjas, gimęs kurti gyvenimą savo kasdienybėje. Mes visi esame menininkai, kurie jaučia malonumą, kurdami grožį, tik kažkuriame kelionės taške mes to atsisakėme ir paslėpėme. Intuityvi kūryba – savybė, kuri padaro vaikus tokius linksmus. Kai ši įgimta vaikų vaizduotė bei malonumas kurti grožį nėra palaikomi, jie greitai išmoksta teisti savo kūrybinio proceso vaisius bei surasti, kad juose kažko trūksta. Ilgainiui tokie įsitikinimai įsitvirtina mūsų pasąmonėje ir, mums nepastebint, ima įtakoti bei nulemti mūsų elgesio pasirinkimus. Mes pradedame ieškoti „klaidų“ bet kokioje savo ar kitų kūryboje, o galiausiai prarandame mėgavimosi pačiu gyvenimo procesu pojūtį. Menas yra mums būtinas kaip maistas, gamta, medicina, pastogė. Kiekviename yra paslėptas menininkas arba kūrėjas Daugelis iš mūsų praeityje nebuvo mokomi, kaip išreikšti savo jausmus ir emocijas. Mokykloje nebuvo skatinamas mūsų kūrybingumas, didžiąją dalį dėmesio teikiant kairiojo smegenų pusrutulio ugdymui. Paprastai mums buvo parenkamos išraiškos priemonės, nustatomos taisyklės, pateikiamos iš anksto suformuotos prielaidos ir jomis pagrįstos idėjos. Mes gyvename kultūroje, kuri pervertina priežastinį racionalumą, teorinius įrodymus ir faktinę analizę, neįvertindama …

Muzika yra universali žmonijos kalba

Muzika yra universali žmonijos kalba. Henry Wadsworth Longfellow Muzika turi ypatingą galią, gydanti ne tik mūsų kūną, bet ir sielą. Kai mes klausomės mums patinkančios muzikos, ji gali giliai mus paliesti ir nuvesti į tokią erdvę, kur visos problemos ir mintys išnyksta, ir kur mes galime susilieti su savąja Esatimi arba Aukštesniuoju Aš. Tada mes esame dabarties akimirkoje ir tokioje būsenoje, kur yra lengva perprogramuoti pasąmonę  ir pakelti savo energetiką. Klausydamiesi mums patinkančios muzikos, mes sustipriname ryšį su savimi ir su aplinka. Garso  pagalba  galima keisti rezonansą ar vibracijas fiziniame kūne – smegenyse, nervinėje sistemoje, ląstelinėje struktūroje. Taip pat garsas ar muzika daro poveikį mūsų molekulinei struktūrai – perkoduojant DNR, darbuojantis su čakromis ir keičiant vibracinius dažnius mūsų subtiliuose kūnuose. Nuo senų senovės muzika ir garsas, kaip galingas gydymo įrankis, buvo sėkmingai naudojamas žmogaus. Daugybę amžių senovinės tradicijos naudojo harmoniją kaip transformacinį įrankį. Sakrali Solfedžio muzika  buvo naudojama gydymui nuo neatmenamų laikų senovinėse  civilizacijose. Solfedžių dažnius sudaro 6-ių senovinių tonų gama. Pvz., vieni iš jų yra: universalus 432Hz dažnis ir  Meilės dažnis 528 Hz. Klausantis šių …