All posts filed under: Šakti raktai ir praktika

Kalbėkite savo vidinę tiesą

Gerklės duobutėje besirandanti penktoji čakra, Vishudha, išvertus iš Sanskrito kalbos, reiškia „Apsivalymas“. Būdama tarp širdies ir galvos, ji mums atveria vartus patekti į subtiliąsias aukštesniųjų čakrų savybes ir padeda palaikyti minčių, jausmų ir veiksmų vientisumą. Kai mes atveriame savo širdį, mes susijungiame su visuotine širdimi ir galime klausytis dainos, kuri kyla iš mūsų vidaus. Tai – savo individualaus balso sukūrimas. Gerklės čakros balansas apibrėš, koks sąžiningas jūs esate ir kaip gerai jūs galite išreikšti save žmonėms, kurie jus supa. Priklausomai nuo to, kokia švari ar drumzlina yra ši čakra, jūs patirsite sėkmę arba nesėkmes gyvenime. Subalansuotas gerklės energetinis centras Gerklės sritis valdo anatomines skydliaukės, prieskydinės liaukos, žandikaulio, kaklo, burnos, liežuvio ir gerklų sritis. Gerklės čakra valdo mūsų kalbą ir kūrybinę išraišką pasaulyje ir yra susijusi su saviraiška, bendravimu ir gebėjimu klausytis kitų. Subalansuota gerklės čakra padeda mums kalbėti aiškiai ir išreikšti savo vidinę tiesą, išreikšti savo jausmus su meile bei atjauta, lengvai priimti komplimentus bei kritiką ir būti geru klausytoju. Tikėjimas ir supratimas sudaro gerklės čakros esmę. Būti atviram ir susilygiaviusiam penktoje čakroje reiškia kalbėti, klausytis …

Drąsus moteriškumas

Ar žinai savo vertę, sese? Tu lakstei visur aplink, nerimastinga, strese, jausdamasi nepakankama, įvairiais būdais bandydama įrodyti savo vertę… O tiesa yra… Tu esi tokia graži, tokia dieviška, tokia ypatinga, tokia nuostabi… Tu esi brangesnė, nei tu žinai. Tu esi vertingesnė, nei tu save laikai. Tu esi talentingesnė, nei tu galvoji. Tu esi galingesnė, nei tu suvoki. Tu esi labiau apdovanota, nei tau atrodo. Tu esi tobulesnė, nei tavo protas, gali suprasti. Tu esi mylimesnė, nei tu manai. Laikas prisiminti, kas tu iš tikrųjų esi. Kai tu eini giliau,- į savo kūną ir save,- tu patiri tiesą, kas tu esi. Tu nesi tavo mintys. Tu nesi tavo kūnas. Tu nesi tavo praeitis. Tu nesi tavo šeima. Ar kada nors galvojai apie save iš šios perspektyvos? Na, tikriausiai dabar yra metas. Nes tai yra tiesa. Tu esi dieviško moteriškumo ir dieviško vyriškumo, susiliejusių drauge, kibirkštis, pasireiškianti per fizinę formą. Tu esi pilna. Tu esi amžina. Tu esi spindėjimas. Tu esi begalinis potencialas. Tu esi kūrinija. Tu esi kūrėja. Tu esi susijungusi su viso gyvenimo tinklu. Tu …

Klestinti moteris

Moteris turi natūralią galią gausos, geros sėkmės ir klestėjimo, jei ji nusprendžia į tai susikoncentruoti. Jei moteris pakviečia Dieviškumą, nėra jokios priežasties, kad ji nebus klestinti. Jos pozicija tai garantuoja. Bet kaip moteris, ji eikvoja savo energiją daugybe būdų.  Moteris su geromis manieromis susikoncentruoja į klestėjimą. Kas tai yra? Kas yra klestėjimas? Tai yra tada, kai ji išplečia save su gera valia, geromis manieromis, šypsenomis ir kitų pakylėjimu.  Kada tik moteris nusprendžia susikoncentruoti į visus šiuos gerus dalykus, klestėjimas yra užtikrintas. Bet jei ji švaisto savo laiką išdavystėms, pravardžiavimui, buvimui nemandagia, neturtas yra garantuotas.  Švelnumas yra esminė kiekvienos moters dalis. Su švelnumu, kai ji jį išplečia, ateina klestėjimas. Ji turės daugiau galimybių. Gera sėkmė pasibels į jos duris, kai ji yra švelni, atjaučianti ir turi geras manieras. Kiekvienas Visatos aspektas yra ant rankų pirštų moters, kuri nusprendžia būti atjaučianti, švelni ir rūpestinga. Tiesiog sustok. Tiesiog palauk. Nereaguok. Tiesiog nereaguok. Tuomet visa Visata tau yra prieinama.  Moteris išvaisto visą savo energiją, būdama pavydi, neurotiška, kalbėdama negatyviai ir konkuruodama bei lygindama labai negatyviu būdu. Tai nėra reikalinga …

TU ESI…

Tu Esi Šaltinis. Be tavęs niekas nebūtų pajausta, išgirsta, pamatyta, patirta ir pažinta. Tu perėjai per visa tai: skausmą ir džiugesio spindesį, praradimą ir euforiją, gilų liūdesį ir troškimo palaimą… Per tavo besikeičiančio pasaulio pakylėjimus ir nuosmukius, tai buvai Tu, kuri išdrįso pasilikti,- būti čia ir dabar. Tai buvai Tu – Šviesa, apšviesdama kiekvieną patirtį. Tu esi toji šiluma net ir šalčiausiais momentais. Tu – ramybė chaoso sumaištyje. Tu esi gilus ir neįvardijimas buvimo jausmas čia ir dabar. Tai buvai Tu,- beieškanti ir surandanti, pamirštanti ir stebinti, neviltyje ir džiaugsme. Tu buvai Tas – vienintelis ir pastovus, visa ką patyręs Šaltinis. Tu kvėpuoji,- tu esi gyva. Todėl tu esi didžiulės, senovės laikų ir be galo sumanios ir intelektualios visatos išraiška. Tu esi unikali ir autentiška,- tokia, kokia tu esi. Tavasis buvimas čia yra labai prasmingas ir neįkainojamos vertės. Tu esi pagerbta, nes esi čia. Tavoji vertė ateina ne iš išorės ar vidaus,- ji auga ir banguoja per tavo Tikrąją Būtį, nesvarbu ką tu bedarytum, ką begalvotum ar ko tu siektum. Kai tu įkvepi, ir iškvepi,-Tu …

JI

Ji sugrįžta į Savąją Galią… Ji nugyveno daugybę metų, nesuvokdama, kas Ji iš tiesų yra. Ji abejojo savo pačios grožiu, įžvalgumu ir Savąja Didybe. Ji dažnai jautėsi, lyg čia būtų ne jos vieta, nes Ji atėjo į šį gyvenimą, susieta su dvasiniu pasauliu, palaikančiu ją taip stipriai… Kažkada ji buvo pasimetusi ir paklydusi, dar nemokanti savęs priimti ir įvertinti.Ji buvo kaip laivas, mėtomas didžiulio vandenyno bangų, be vairo ir be pasitikėjimo burių, turėjusių ją nukreipti į josios pažadėtąją žemę. Ji buvo Toji, kuri neteko savo pačios priėmimo, kurio taip troško, ir ieškojo savęs kituose. Ji stengėsi įtikti ir patikti kitiems, negalėdama susitikti su savimi ir paremti save;Ji pasiduodavo kitų įtakai ir nuomonėms, net ir žinodama, kad ji jau buvo vedama savo širdies. Ji suteikė laiko subręsti savajai tiesai ir dažnai atidavė save kitų kontrolei…Jai norėjosi būti pripažintai ir mylimai, bet ji nebuvo dar pasiruošusi žengti žingsnį į priekį ir suteikti pirmenybę sau pačiai. Užtruko daug laiko, kol ji atsisuko į save pačią; ji daug kartų pakluso kitų norams ir taisyklėms. Tuo pačiu ji žvelgė į …

Tavo ir Mano Sielos Kelionė

Kiekvieno iš mūsų gyvenimo kelias yra skirtingi, nepakartojami, kupini įvairiausių išgyvenimų, patirčių, situacijų ir skirti mums būtent tokie, kokie jie yra. Vieni eina gyvenimo keliu lengviau, kitų keliai sudėtingesni, kartais net labai skausmingi. Ir būtent tais momentais, kai nesijauti itin gerai, kai nesi laiminga (-as), galbūt tu dažnai savęs klausi: ,,Kodėl man taip nutiko? Kodėl aš taip jaučiuosi? Kodėl būtent aš tai turiu patirti? Ką aš turiu išmokti?“.. Tuomet tu bandai priešintis savo jausmams, stengiesi būti pozityvia (-iu), bandai keisti savo savijautą, galbūt save kaltini dėl daugybės ,,neteisingų“ situacijų, įvykių, tavo manymu, neturėjusių nutikti savo gyvenime. Tada tu stengiesi nebegalvoti apie tai, išvengti arba nebejausti, nukreipdama (-as) dėmesį kažkur kitur, ieškodama (-as) savęs kituose – išoriniuose dalykuose ar žmonėse ir santykiuose, tikėdamasi (-is), kad greit viskas praeis, ar bandai pamiršti tai, kas tau atsitiko, įvyko, ar ką patyrei. Bet tie išgyvenimai vis sugrižta: kartais jie iškyla prisiminimuose, dažnai pasirodo jausmų ar emocijų forma, arba net fiziniais negalavimais.. Ir tu galbūt lauki ir galvoji, kada visa tai baigsis. Tavoji širdis yra neaprėpiamo dydžio. Ji gali talpinti …

Šventa Sąjunga

Paleolito ir neolito laikais Žemėje žmonės garbino Didžiąją Motiną. Tuomet įvyko pokytis nuo Deivės į Dievą ir atskyrimas dvasios ir gamtos. Su šia atskirtimi atsirado susitelkimas į priešybes, tokias, kaip gėris-blogis, vyras-moteris, šviesa-tamsa, ir t.t. Tai sukėlė atskirtį tarp mūsų. Yra skirtumas tarp to, ko mus mokė patriarchalinės religijos ir to, kas iš tikrųjų yra mūsų sielose. Mūsų augantis rūpinimasis planeta, mūsų kylantis rūpinimasis gyvenimo grožiu, harmonija, teisingumu ir vienybe yra ženklai, kad Dieviškas Moteriškumas sugrįžta į mūsų sąmonę. Mes iš naujo susijungiame su instinktyvumu, pasitikėjimu, globojimu ir priešybių sąjunga. Deivė yra Dieviškos Motinos energija, arba sąmonė, siejama su gyvenimo jėga, gimimu, maitinimu, vaisingumu, lengvu gyvenimu ir sezoniniais pokyčiais. Dieviška Motina gydo, ramina ir užjaučia. Ji turi galią sugriauti sena ir meile transformuoti mūsų išsibalansavusią patriarchalinę kultūrą. Dieviškas Moteriškumas yra nekaltoji, mylimoji, globėja, Šventasis Gralis ir Šventoji Dvasia. Ji yra garbinama ir jos yra baiminimasi. Motina Žemė mus supa ir moko. Mes iš jos mokomės gerbti Gamtos dėsnius. Trys Dieviško Moteriškumo dėsniai pagal natūralias tradicijas: Gyvenimo vienybės dėsnis – yra viena energija, viena galia; viskas …

Bendravimas su Deivės energija

Viena mintis, kuri liūdino Deivę, buvo atskirtis, kurią ji jautė intymiuose santykiuose su vyrais. Jai atrodė, kad ji sėkmingai gali būti jiems drauge, mama, vyresniąja sese, bendradarbe, bet ne mylimąja. Vyrai, kuriuos ji sutiko savo kelyje, nesugebėjo susijungti su jos esme. Jie galėjo jausti, atpažinti jos vibracijas iš toli, tačiau priartėję matydavo tik jų pačių proto turinį, iliuzijas. Dažnai tai buvo istorijos, fantazijos, norai, kad Deivė būtų tai, apie ką jie svajojo, tačiau tai mažai turėjo bendro su tuo, kas Deivė yra. Ji nėra prote ir nebendrauja iš ego, proto. Ji gyvena savojoje gelmėje ir bendrauja iš šios gelmės. Vyrai bijojo atsiliepti į kvietimą ateiti į jų gelmę ir sutikti ją čia. Deivė prabilo: Jūs bijote gelmės ir jūs trokštate to, kas yra gelmėje, bet jūs baiminatės, kad gelmės tikslas yra jus įtraukti. Tai nėra Deivės tikslas. Mes netrokštame jūsų praryti. Deivė yra tam, kad pakviesti į jos paslaptingą karalystę, pasidalinti su jumis savo energijomis, pamaitinti tarpus jumyse ir išleisti jus atgal į jūsų gyvenimą, kur jūs sugrįžtate įkvėptas, atgaivintas. Deivė jums duos visus atsakymus. …

Apie savivertę

Vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria moterys kelyje į savo, kaip Deivės, sužydėjimą, yra savivertės pojūtis. O tai yra kertinis dalykas tuomet, kai kalbama apie kūrimą tokio gyvenimo, kokio mes norime ir nusipelnėme. Kai tu jautiesi neverta, tu blokuoji save priimti meilę, kurios tu trokšti visuose lygmenyse: santykiais, pinigais ir galimybėmis. Todėl labai svarbu dažnai pačiai sau priminti – „AŠ ESU VERTA“. Šie žodžiai parems jus, suteiks galimybę giliau klausytis savo poreikių, išmokys juos pagerbti, atsiverti IR PRIIMTI. Deivės kelyje neišvengiamai ateina laikas, kai ji turi pagydyti savo žemos savivertės priežastį, paleisti visas istorijas galvoje, kurios laiko ją užstrigusią nevertumo jausme, taip pat išsinerti iš praeities ir pajudėti pirmyn su Pasitikėjimu, Meile Sau, Savęs Priėmimu ir Saviverte. Mes turime anuliuoti šimtmečių priespaudą, kuri sukėlė gilų ,,aš esu neverta“ jausmą, kaip mūsų normą. Pažvelk į tai, ką tu manifestuoji savo gyvenime. Galbūt kai kurios situacijos dažnai ir iškyla iš to nevertumo jausmo? Tai yra labai svarbus momentas ir būtent šios aplinkybės kaipmat pastūmėja tave daryti pozityvius ir įgalintus pasirinkimus, kurie remtų tave tavo gyvenime. Kai tu …

Apkabinkime Deivę savyje

Daug moterų yra nuslopinusios ir uždariusios savo emocijas ir jausmus tam, kad pritaptų prie vyriško pasaulio. Tokios buvo sąlygos ir aplinkybės, pačių pasirinkimas ir patirtis. Tačiau mums niekada nebuvo lemta būti ,,vyrais“. Mes atėjome čia BŪTI DEIVĖMIS. Mes atėjome PRIMINTI PASAULIUI jo pamirštą Deivę! Visas moters gyvenimas ir gyvenimas aplink ją gali apsiversti aukštyn kojom, kai ji pajuda į šitą būseną – kai ji apkabina Deivę SAVYJE. Išmintingieji žino – ten, kur su moterimi yra elgiamasi kaip su deive,- gyvenimas klesti. Ten, kur taip nesielgiama, – gyvenimas yra pasmerktas. Tai tinka visur: pradedant nuo šeimos iki valdžios institucijų, valstybių ir pasaulio. Tačiau tai neateina be moters pasirinkimo. Tai ateina tik tada, kai pati moteris pasirenka pagerbti Deivę savyje (ir kituose), t.y. atkurti savo gilų ryšį su Deive. Kai tai yra atkurta, puoselėjama, – gyva ir tikra moteryje. Tada jai nereikia sakyti pasauliui, kad ji yra Deivė – jai visas Pasaulis atspindi, kad ji yra. Kuo labiau moteris atsiduoda šiam vidiniam ryšiui, tuo daugiau savo gėrybių, slaptų raktų, įrankių ir kodų Deivė jai atskleidžia. Moteris tampa …