All posts filed under: Muzika Sielai

Vandens Daina

Mes kviečiame moteris visame pasaulyje dainuoti šią dainą vandeniui. Dainuokite keturis kartus šį posmelį kiekvienu kartu pasisukdami skirtingomis kryptimis: RYTAI, PIETŪS, VAKARAI, ŠIAURĖ. *Nee bee wah bowEn die enAah key mis kqueeNee bee wah bowHey ya hey ya hey ya heyHey ya hey ya hey ya ho „Mes dainuojame šią dainą kaip lopšinę.Daina reiškia, kad vanduo yra gyvenimo kraujas Mūsų Motinos Žemės. Vanduo yra mūsų gyvenimo kraujas.“ Senelė Nancy Anūke, vanduo gali tave girdėti. Vanduo turi atmintį. Vanduo yra Mūsų Motinos Žemės gyvenimo kraujas.Vanduo yra mūsų gyvenimo kraujas.Mes perduodame žinias, kurios turi būti perduotos kitai kartai.Tu esi vandens saugotoja.Kad padarytume pokytį toms gyvenimo sąlygoms, kuriose mes dabar esame,mūsų anūkai skleis žinias apie tai, kas yra gyvenimas ir tuo gyvens.Gyvens ta nuostabia būtimi, tikrąja esme, kurioje mūsų protėvės gyveno.Kiekvieną dieną, kai saulė kyla, nepaisant to, kokia bloga diena galbūt buvo prieš tai, yra nauja galimybė tavo viltims ir svajonėms.Ir aš Jums dabar dėkoju už tai, kad dainuojate šią dainą vandeniui. https://youtu.be/KC2FHciQ0sU*Ši daina parašyta Algonquin (ang. pavadinimas) genties kalba, gyvenančios pale Otavos upės krantus. 2002- tais metais …

Tu esi daina

Tu esi dainadaina, kuri rezonuoja mano sielojedaina, kuri buvo norėta ir kurios buvo ilgėtąsidaina, kuri buvo dainuojama visuose vietosedaina, kurią garsiai dainuoja dvasia Tu esi gėlėmaža dalis gyvenimo, besiskleidžiančio gyvenimotu šoki tiek aplink saulę, tiek aplink lietųtu atsiveri ir visos būtybės pradeda šviestigėlė, kuri pražįsta mano krūtinėje Išskleisk savo rankasjeigu nori būti sulaikyta/-asatsisėsk čiašis ratas visada čia buvoatmerk akispamatyk šį gyvenimąprieik arčiaumes laikome vienas kitą čia! Tu esi vėjasnematomas vėjas, kuris padeda medžiams dainuotinematomas šokėjas su beribiais sparnaistu šnabždantis ilgesys į mano odąAš šoku su tavimi naktyje Tu esi naktistu esi mylimasis, kuris laiko mane stipriaitu esi slapta vieta, į kurią aš skrendutarp tavo raukšlių aš sodinu savo svajonesaš matau tavo veidą ir jis yra aš Išskleisk savo rankasjeigu nori būti sulaikyta/-asatsisėsk čiašis ratas visada čia buvoatmerk akispamatyk šį gyvenimąprieik arčiaumes laikome vienas kitą čiat žodžiai Angelika Baumbach Angelika Baumbach – vokalas, pianinasMarkus Sieber – vokalas, gitara, ronroco, sintezėMiguel Hiroshi – būgnaiBogdan Djukic – violančelė

Gyvenimo Upė

Mano smegenys yra tik gavėjas ir visata yra šerdis, iš kurios mes gauname žinias, stiprybę ir įkvėpimą. Aš dar neįsiskverbiau į šios šerdies paslaptis, bet aš žinau, kad tai egzistuoja. Saugok šviesą. Balsas: Amiya Inspiration (Andrė Amiya Pabarčiūtė) Muzika: Anhidema (žodžių autorius – Michael Abraham Vermey) Video: OLJA Michael Abraham Vermey vadina Andrę Amiya Pabarčiūtę savo sielos seserimi. ,,Ji yra tokia tyra siela“,- apibūdina jis. Ši daina apibūdina mano visą dvasinį kelią,- kelią į nušvitimą. Michael Abraham Vermey žodžių autorius Man ši daina yra apie gyvenimo upės tėkmę, visų gyvenimo formų pasireiškimai šviesa. Andrė Amiya Pabarčiūtė balsas

Svajonėje

Mylimas Vaike, Tu esi pasaulio šviesa. Mylimas Vaike, Išeik, skleisk šviesą pasauliui. Būk tvirtas, būk švelnus, būk drąsus. Pažink savo protą. Žinok, kad tu esi dieviškas. Žinok, kad viskas gerai yra bijoti. Žinok, kad tu esi mylimas. Ilsėkis ramybėje, Sapnuok savo malonius sapnus, Kol tavoji siela bus išlaisvinta Mylimas vaike, Mano širdis yra tavo širdis. Mylimas vaike, Išeik ir atverk duris Su savąja meile, Su savuoju tikėjimu, Su savąja atjauta, Su savąja malone. Ah, su savąja malone…  

Pakilkite, mano seserys

Aš esu gyvenimo upė. Aš esu šios svajonės saugotoja. Keliauk su manimi. Aš tau papasakosiu daugybę pasakojimų, kurie labai seniai buvo suteikti žemei. Šie aukšti kalnai – jie mano vieninteli pylimai- Aš lenkiuosi šioje šventykloje. Haseya Haseya Haseya Haseya… Pakilkite, mano seserys, pakilkite. Mes esame vanduo toj šventoj taurėj, kuri yra mūsų rankose, kuri augina visą mūsų gyvenimą. Tai yra tavo šokyje, tai yra tavo rankose, tai yra tavo Meilėje, kurioje būdamos mes pakylame virš visko… Dainuok tai iš savosios Širdies, dainuok tai iš savosios Sielos. Haseya Haseya Haseya Haseya… Saulė ir mėnulis – jie šviečia kartu. Ji judina kalnus ir šoka su dangaus rojais. Tavo akyse aš matau Jos akis, Tavo akyse aš matau tą, kuri suteikia gyvenimą. Haseya Haseya Haseya Haseya… Haseya, reiškia „pakilti“, arba „ji pakyla“, ir yra giliai įsišaknijęs gamtos ritmuose, mūsų protvėvių išmintyje ir gydančios erdvės pabudime.  Su sakralaus moteriškumo ir gentinių kultūrų iškilimu, Haseya yra kelionė su garsu gydyti žemę.