Author: Lina

Giminingos Sielos

Ar tau kada nors gyvenime yra nutikę, kad susitikai žmogų ir jau pažinties pradžioje iškyla jausmas, kad jus ilgą laiką tartum pažįstate vienas kitą ir jus abu sieja labai stiprus ir gilus ryšys, ir atrodo, kad ne vieną gyvenimą yra susidūrę jūsų keliai. Tu suvoki ir jauti, kad tavo ir to žmogaus sielos bendrauja aukštesniame lygmenyje ir kad tuo būdu yra atveriamos tamsiausios sielos gelmės tam, kad kiltum aukštyn. Subtiliais būdais yra griaunamos tavo atgyvenusios gyvenimo tiesos ir įsitikinimai ir ego yra skaldomas į šipulius tam, kad būtų atskleidžiama tavyje kitokia meilė sau ir kitiems,- be sąlygų, vertinimų ir prisirišimų. Kiekvienąkart bendraujant su šiuo žmogumi, laikas ir erdvė tiesiog išnyksta. Ar esi patyręs tą jausmą, kad nebūnant kartu ar atsiskiriant nuo to žmogaus, jautiesi, kad prarandi pusę savęs ir kad kartais gali jausti savo viduje jo skausmą ir džiaugsmą, jo energetiką, ir suvoki, kad telepatiškas sielų bendravimas įmanomas. Šio žmogaus pasirodymas apverčia tavo gyvenimą ,,aukštyn kojomis“, keičiasi tavo vidus ir seni požiūriai ir įsitikinimai iš esmės. Tada tu suvoki, kad niekada niekas tavo viduje ir …

Pakilkite, mano seserys

Aš esu gyvenimo upė. Aš esu šios svajonės saugotoja. Keliauk su manimi. Aš tau papasakosiu daugybę pasakojimų, kurie labai seniai buvo suteikti žemei. Šie aukšti kalnai – jie mano vieninteli pylimai- Aš lenkiuosi šioje šventykloje. Haseya Haseya Haseya Haseya… Pakilkite, mano seserys, pakilkite. Mes esame vanduo toj šventoj taurėj, kuri yra mūsų rankose, kuri augina visą mūsų gyvenimą. Tai yra tavo šokyje, tai yra tavo rankose, tai yra tavo Meilėje, kurioje būdamos mes pakylame virš visko… Dainuok tai iš savosios Širdies, dainuok tai iš savosios Sielos. Haseya Haseya Haseya Haseya… Saulė ir mėnulis – jie šviečia kartu. Ji judina kalnus ir šoka su dangaus rojais. Tavo akyse aš matau Jos akis, Tavo akyse aš matau tą, kuri suteikia gyvenimą. Haseya Haseya Haseya Haseya… Haseya, reiškia „pakilti“, arba „ji pakyla“, ir yra giliai įsišaknijęs gamtos ritmuose, mūsų protvėvių išmintyje ir gydančios erdvės pabudime.  Su sakralaus moteriškumo ir gentinių kultūrų iškilimu, Haseya yra kelionė su garsu gydyti žemę. 

TU ESI…

Tu Esi Šaltinis. Be tavęs niekas nebūtų pajausta, išgirsta, pamatyta, patirta ir pažinta. Tu perėjai per visa tai: skausmą ir džiugesio spindesį, praradimą ir euforiją, gilų liūdesį ir troškimo palaimą… Per tavo besikeičiančio pasaulio pakylėjimus ir nuosmukius, tai buvai Tu, kuri išdrįso pasilikti,- būti čia ir dabar. Tai buvai Tu – Šviesa, apšviesdama kiekvieną patirtį. Tu esi toji šiluma net ir šalčiausiais momentais. Tu – ramybė chaoso sumaištyje. Tu esi gilus ir neįvardijimas buvimo jausmas čia ir dabar. Tai buvai Tu,- beieškanti ir surandanti, pamirštanti ir stebinti, neviltyje ir džiaugsme. Tu buvai Tas – vienintelis ir pastovus, visa ką patyręs Šaltinis. Tu kvėpuoji,- tu esi gyva. Todėl tu esi didžiulės, senovės laikų ir be galo sumanios ir intelektualios visatos išraiška. Tu esi unikali ir autentiška,- tokia, kokia tu esi. Tavasis buvimas čia yra labai prasmingas ir neįkainojamos vertės. Tu esi pagerbta, nes esi čia. Tavoji vertė ateina ne iš išorės ar vidaus,- ji auga ir banguoja per tavo Tikrąją Būtį, nesvarbu ką tu bedarytum, ką begalvotum ar ko tu siektum. Kai tu įkvepi, ir iškvepi,-Tu …

JI

Ji sugrįžta į Savąją Galią… Ji nugyveno daugybę metų, nesuvokdama, kas Ji iš tiesų yra. Ji abejojo savo pačios grožiu, įžvalgumu ir Savąja Didybe. Ji dažnai jautėsi, lyg čia būtų ne jos vieta, nes Ji atėjo į šį gyvenimą, susieta su dvasiniu pasauliu, palaikančiu ją taip stipriai… Kažkada ji buvo pasimetusi ir paklydusi, dar nemokanti savęs priimti ir įvertinti.Ji buvo kaip laivas, mėtomas didžiulio vandenyno bangų, be vairo ir be pasitikėjimo burių, turėjusių ją nukreipti į josios pažadėtąją žemę. Ji buvo Toji, kuri neteko savo pačios priėmimo, kurio taip troško, ir ieškojo savęs kituose. Ji stengėsi įtikti ir patikti kitiems, negalėdama susitikti su savimi ir paremti save;Ji pasiduodavo kitų įtakai ir nuomonėms, net ir žinodama, kad ji jau buvo vedama savo širdies. Ji suteikė laiko subręsti savajai tiesai ir dažnai atidavė save kitų kontrolei…Jai norėjosi būti pripažintai ir mylimai, bet ji nebuvo dar pasiruošusi žengti žingsnį į priekį ir suteikti pirmenybę sau pačiai. Užtruko daug laiko, kol ji atsisuko į save pačią; ji daug kartų pakluso kitų norams ir taisyklėms. Tuo pačiu ji žvelgė į …

Tavo ir Mano Sielos Kelionė

Kiekvieno iš mūsų gyvenimo kelias yra skirtingi, nepakartojami, kupini įvairiausių išgyvenimų, patirčių, situacijų ir skirti mums būtent tokie, kokie jie yra. Vieni eina gyvenimo keliu lengviau, kitų keliai sudėtingesni, kartais net labai skausmingi. Ir būtent tais momentais, kai nesijauti itin gerai, kai nesi laiminga (-as), galbūt tu dažnai savęs klausi: ,,Kodėl man taip nutiko? Kodėl aš taip jaučiuosi? Kodėl būtent aš tai turiu patirti? Ką aš turiu išmokti?“.. Tuomet tu bandai priešintis savo jausmams, stengiesi būti pozityvia (-iu), bandai keisti savo savijautą, galbūt save kaltini dėl daugybės ,,neteisingų“ situacijų, įvykių, tavo manymu, neturėjusių nutikti savo gyvenime. Tada tu stengiesi nebegalvoti apie tai, išvengti arba nebejausti, nukreipdama (-as) dėmesį kažkur kitur, ieškodama (-as) savęs kituose – išoriniuose dalykuose ar žmonėse ir santykiuose, tikėdamasi (-is), kad greit viskas praeis, ar bandai pamiršti tai, kas tau atsitiko, įvyko, ar ką patyrei. Bet tie išgyvenimai vis sugrižta: kartais jie iškyla prisiminimuose, dažnai pasirodo jausmų ar emocijų forma, arba net fiziniais negalavimais.. Ir tu galbūt lauki ir galvoji, kada visa tai baigsis. Tavoji širdis yra neaprėpiamo dydžio. Ji gali talpinti …

Muzika yra universali žmonijos kalba

Muzika yra universali žmonijos kalba. Henry Wadsworth Longfellow Muzika turi ypatingą galią, gydanti ne tik mūsų kūną, bet ir sielą. Kai mes klausomės mums patinkančios muzikos, ji gali giliai mus paliesti ir nuvesti į tokią erdvę, kur visos problemos ir mintys išnyksta, ir kur mes galime susilieti su savąja Esatimi arba Aukštesniuoju Aš. Tada mes esame dabarties akimirkoje ir tokioje būsenoje, kur yra lengva perprogramuoti pasąmonę  ir pakelti savo energetiką. Klausydamiesi mums patinkančios muzikos, mes sustipriname ryšį su savimi ir su aplinka. Garso  pagalba  galima keisti rezonansą ar vibracijas fiziniame kūne – smegenyse, nervinėje sistemoje, ląstelinėje struktūroje. Taip pat garsas ar muzika daro poveikį mūsų molekulinei struktūrai – perkoduojant DNR, darbuojantis su čakromis ir keičiant vibracinius dažnius mūsų subtiliuose kūnuose. Nuo senų senovės muzika ir garsas, kaip galingas gydymo įrankis, buvo sėkmingai naudojamas žmogaus. Daugybę amžių senovinės tradicijos naudojo harmoniją kaip transformacinį įrankį. Sakrali Solfedžio muzika  buvo naudojama gydymui nuo neatmenamų laikų senovinėse  civilizacijose. Solfedžių dažnius sudaro 6-ių senovinių tonų gama. Pvz., vieni iš jų yra: universalus 432Hz dažnis ir  Meilės dažnis 528 Hz. Klausantis šių …