Author: Lina

Mantra – sakralus garsas

Garso ir vibracijos galia yra viena iš stipriausių ryšių, jungiančių skirtingų pomėgių, kultūrų žmones. Ši energija geba apjungti ir suharmonizuoti mus ir visas dalelytes mūsų visatos. Mes esame susieti kartu su muzika, kuri jungia mus kartu per visus laikmečius ir per visą žemę ir kosmosą. Tardami ar dainuodami sakralius garsus, mes galime atrasti ir pajausti jėgą, vienijančią mus visus. Mantra – šventas žodis Mantra, kilusi iš jogių ir Indijos Vedų tradicijų, yra sanskrito žodžių junginys, kurioje yra apimta ir talpinama aukštesnė sąvoka ir tobulos vibracijos. Mantrų garsai ir skiemenys yra perduoti per daugybę šventų senovinių tradicijų ir laikmečių. Mantrų tekstai yra struktūrizuoti ir reikalauja tam tikros tvarkos. Vedų mantros gali būti atskiri garsai, žodžiai ir sakiniai. Mantros kiekvienas garsas turi ypatingą reikšmę, vibraciją ir vietą visatos centre. Jogių ir Vedų mantros yra perduotos sanskrito kalba ir šia kalba jos yra atliekamos. Visi Vedų pirmieji tekstai yra parašyti sanskrito kalba, viena iš seniausių kalbų. Ji yra laikoma pasaulietine, dvasine kalba. Kad suprastume mantrų reikšmę, jos yra išverčiamos ir interpretuojamos bei paaiškinomas kitomis kalbomis. Suprantant mantrų reikšmę, …

Sakralios Moteriškumo ir Vyriškumo/Mėnulio ir Saulės energijų jungtys

Galbūt esate girdėję, kad kiekvieno iš mūsų vidinė Esatis, dvasia susideda iš dviejų – vyriškosios ir moteriškosios – energijų? Dvasinėse kelionėse dauguma iš mūsų paliečia temos, tokios kaip vyriškumas ir moteriškumas mumyse, sielos dvynių ryšiai ar keliam klausimus, kas iš tiesų yra dieviškasis vyriškumas ir dieviškasis moteriškumas. Kol tiek daug yra pasakojama apie sielos dvynių šventąsias sąjungas ar dieviškųjų porų santykių susitikimus, mitologija mums pateikia Dieviškojo derinio įvaizdį – Dievo ir Deivės Šventąją Sąjungą. Pirmiausia mums yra svarbu sukurti balansą, dieviškąją pusiausvyrą savyje. kad gyventume vienybės, džiaugsmo ir laisvės išraiškoje santykyje su savimi. Yin ir Yang vaidmenys ir funkcijos Jeigu žiurėtume į moteriškumą ir vyriškumą tik kaip į seksualinių lyčių skirtumą, suvokimai gali būti ribojantys. Tiek moterys, tiek vyrai savyje turi moteriškąją ir vyriškąją energijas (kaip Yin ir Yang elementus) – priimančią (arba juslią) ir veikiančią (arba kuriančią). Yin ir Yang, moteriškoji ir vyriškoji energijos apsijungia dviem skirtingais būdais, atnešdamos kūrybą, užpildančią išorinį pasaulį. Kai Yin energijoje yra moteriškasis Yin ir vyriškasis Yin pradmuo, taip pat ir Yang susideda iš moteriškojo Yang ir vyriškojo Yang …

Lunita

Lunita, nakties karaliene,Lunita, mano sielos sese,Tavo šviesa, tavo aiškumas, tavo vibracija, tavo harmonija, tavo tyla, tavo meilė. Galingoji Lunita, Dangaus karaliene, aš atiduodu tau savo širdį.Dangaus karaliene, mano gyvenimo drauge, mano sielos draugeTu švieti pasauliui, tavo glėbyje pasaulis dainuoja.Tavo šviesa pasauliui šviečia galingai,Galingoji Lunita, galingoji senole,Šokant su Visata, dainuok savo šypsenaiŠokant su Visata ir savo šviesoje visada laiminga ( Danit ,,Lunita“; Lunita – mėnulis (iš ispanų k.) Watch this video on YouTube Šią dainą taip pat rasite mūsų sukurtame grojaraštyje su kitomis jau publikuotomis dainomis čia.

Baltas debesis, balta gulbė

Tai toks neįprastas meilės romanasAš myliu kažką, bet čia nieko nėra –Baltas debesis ir tuščia kėdė.Tai visada buvo ir visada bus. Baltas debesis, balta gulbėBalta šviesa už anapus tolių.Baltas debesis, balta gulbėBalta šviesa už anapus tolių tolybių Dabar aš padedu savo gyvenimą ant tavo gydančių rankų.Aukoju savo meilę, nereikalaujant nieko.Pasitikėdama kažkuo, ko nesuprantu,Aš paleidžiu ir plaukiu tėkmėje laisvai su: Baltu debesiu, balta gulbeBalta šviesa už anapus tolių.Baltu debesiu, balta gulbeBalta šviesa už anapus tolių tolybių, Kaip tu dėkoji vandenynui?Kaip tu dėkoji vėjui?Kaip aš dėkoju Tau…? Baltas debesie, balta gulbeBalta šviesa, už anapus tolių.Baltas debesie, balta gulbeBalta šviesa, už anapus tolių tolybių …   (Deva Premal and Miten with Manose: White Cloud, White Swan) https://youtu.be/UaL_FmrHFdgŠią dainą taip pat rasite mūsų sukurtame grojaraštyje su kitomis jau publikuotomis dainomis čia.

Jeigu tu pasirinksi pamilti Nubudusią Moterį

Jeigu tu pasirinksi pamilti Nubudusią Moterį, suprask, kad tu įžengi į galingą, su daugybe iššūkių esančią teritoriją. Jeigu tu pasirinksi pamilti Nubudusią Moterį, tau nebepavyks likti apsnūdusiu. Jeigu tu pasirinksi pamilti Nubudusią Moterį, bus pažadinta ne tik tavo fizinė seksualinė energija ar širdis, bet ir kiekvienas tavo sielos sluoksnis. Bet, atvirai, jei tau labiau patinka ,,normalus“ gyvenimas, būk su paprasta mergina. Jeigu tu nori įprasto ir lėto gyvenimo, ieškok moters, kuri gyvena gana ramų gyvenimą. Jeigu tau norisi tik kojos piršteliu paliesti Šakti tekančius vandenis, geriau lik su saugia ir paklusnia moterimi, kuri dar niekada nebuvo įbridusi į švento moteriškumo vandenyno laukininkiškumą. Yra patogu pamilti moterį, kuri dar niekada nebuvo suaktyvinusi savo vidinių šventųjų galių, nes tada ji nestums tave energingai į priekį. Ji nesuteiks tau iššūkių. Ji neskubins tavęs tapti savo paties Aukščiausia Versija. Ji nepabudins tavo pamirštų ir sustabarėjusių dvasios vietovių tam, kad spartintų tave prisiminti, kad tavo gyvenime yra visa ko daug daugiau, nei tai, ką tu patyrei iki šiol. ‌Ji nežiūrės į tavo pavargusias akis ir nepaskleis tavo kūnu žaibiškos ir …

Giminingos Sielos

Ar tau kada nors gyvenime yra nutikę, kad susitikai žmogų ir jau pažinties pradžioje iškyla jausmas, kad jus ilgą laiką tartum pažįstate vienas kitą ir jus abu sieja labai stiprus ir gilus ryšys, ir atrodo, kad ne vieną gyvenimą yra susidūrę jūsų keliai. Tu suvoki ir jauti, kad tavo ir to žmogaus sielos bendrauja aukštesniame lygmenyje ir kad tuo būdu yra atveriamos tamsiausios sielos gelmės tam, kad kiltum aukštyn. Subtiliais būdais yra griaunamos tavo atgyvenusios gyvenimo tiesos ir įsitikinimai ir ego yra skaldomas į šipulius tam, kad būtų atskleidžiama tavyje kitokia meilė sau ir kitiems,- be sąlygų, vertinimų ir prisirišimų. Kiekvienąkart bendraujant su šiuo žmogumi, laikas ir erdvė tiesiog išnyksta. Ar esi patyręs tą jausmą, kad nebūnant kartu ar atsiskiriant nuo to žmogaus, jautiesi, kad prarandi pusę savęs ir kad kartais gali jausti savo viduje jo skausmą ir džiaugsmą, jo energetiką, ir suvoki, kad telepatiškas sielų bendravimas įmanomas. Šio žmogaus pasirodymas apverčia tavo gyvenimą ,,aukštyn kojomis“, keičiasi tavo vidus ir seni požiūriai ir įsitikinimai iš esmės. Tada tu suvoki, kad niekada niekas tavo viduje ir …

Pakilkite, mano seserys

Aš esu gyvenimo upė. Aš esu šios svajonės saugotoja. Keliauk su manimi. Aš tau papasakosiu daugybę pasakojimų, kurie labai seniai buvo suteikti žemei. Šie aukšti kalnai – jie mano vieninteli pylimai- Aš lenkiuosi šioje šventykloje. Haseya Haseya Haseya Haseya… Pakilkite, mano seserys, pakilkite. Mes esame vanduo toj šventoj taurėj, kuri yra mūsų rankose, kuri augina visą mūsų gyvenimą. Tai yra tavo šokyje, tai yra tavo rankose, tai yra tavo Meilėje, kurioje būdamos mes pakylame virš visko… Dainuok tai iš savosios Širdies, dainuok tai iš savosios Sielos. Haseya Haseya Haseya Haseya… Saulė ir mėnulis – jie šviečia kartu. Ji judina kalnus ir šoka su dangaus rojais. Tavo akyse aš matau Jos akis, Tavo akyse aš matau tą, kuri suteikia gyvenimą. Haseya Haseya Haseya Haseya… Haseya, reiškia „pakilti“, arba „ji pakyla“, ir yra giliai įsišaknijęs gamtos ritmuose, mūsų protvėvių išmintyje ir gydančios erdvės pabudime.  Su sakralaus moteriškumo ir gentinių kultūrų iškilimu, Haseya yra kelionė su garsu gydyti žemę.  https://youtu.be/f0pVnrwH7ssŠią dainą taip pat rasite mūsų sukurtame grojaraštyje su kitomis jau publikuotomis dainomis čia.

TU ESI…

Tu Esi Šaltinis. Be tavęs niekas nebūtų pajausta, išgirsta, pamatyta, patirta ir pažinta. Tu perėjai per visa tai: skausmą ir džiugesio spindesį, praradimą ir euforiją, gilų liūdesį ir troškimo palaimą… Per tavo besikeičiančio pasaulio pakylėjimus ir nuosmukius, tai buvai Tu, kuri išdrįso pasilikti,- būti čia ir dabar. Tai buvai Tu – Šviesa, apšviesdama kiekvieną patirtį. Tu esi toji šiluma net ir šalčiausiais momentais. Tu – ramybė chaoso sumaištyje. Tu esi gilus ir neįvardijimas buvimo jausmas čia ir dabar. Tai buvai Tu,- beieškanti ir surandanti, pamirštanti ir stebinti, neviltyje ir džiaugsme. Tu buvai Tas – vienintelis ir pastovus, visa ką patyręs Šaltinis. Tu kvėpuoji,- tu esi gyva. Todėl tu esi didžiulės, senovės laikų ir be galo sumanios ir intelektualios visatos išraiška. Tu esi unikali ir autentiška,- tokia, kokia tu esi. Tavasis buvimas čia yra labai prasmingas ir neįkainojamos vertės. Tu esi pagerbta, nes esi čia. Tavoji vertė ateina ne iš išorės ar vidaus,- ji auga ir banguoja per tavo Tikrąją Būtį, nesvarbu ką tu bedarytum, ką begalvotum ar ko tu siektum. Kai tu įkvepi, ir iškvepi,-Tu …

JI

Ji sugrįžta į Savąją Galią… Ji nugyveno daugybę metų, nesuvokdama, kas Ji iš tiesų yra. Ji abejojo savo pačios grožiu, įžvalgumu ir Savąja Didybe. Ji dažnai jautėsi, lyg čia būtų ne jos vieta, nes Ji atėjo į šį gyvenimą, susieta su dvasiniu pasauliu, palaikančiu ją taip stipriai… Kažkada ji buvo pasimetusi ir paklydusi, dar nemokanti savęs priimti ir įvertinti.Ji buvo kaip laivas, mėtomas didžiulio vandenyno bangų, be vairo ir be pasitikėjimo burių, turėjusių ją nukreipti į josios pažadėtąją žemę. Ji buvo Toji, kuri neteko savo pačios priėmimo, kurio taip troško, ir ieškojo savęs kituose. Ji stengėsi įtikti ir patikti kitiems, negalėdama susitikti su savimi ir paremti save;Ji pasiduodavo kitų įtakai ir nuomonėms, net ir žinodama, kad ji jau buvo vedama savo širdies. Ji suteikė laiko subręsti savajai tiesai ir dažnai atidavė save kitų kontrolei…Jai norėjosi būti pripažintai ir mylimai, bet ji nebuvo dar pasiruošusi žengti žingsnį į priekį ir suteikti pirmenybę sau pačiai. Užtruko daug laiko, kol ji atsisuko į save pačią; ji daug kartų pakluso kitų norams ir taisyklėms. Tuo pačiu ji žvelgė į …