Author: Ieva

Su kokiu jausmu pasitinki rytą… Kiek lengvumo tavoje dienoje… Kokiu jausmu pradedi ir pabaigi darbus… Kiek meilės apima tavoji akimirka… Ką jauti, žvelgdamas į šalia esantį… Jausmas kasdienybėje leidžia tau pamatyti kiek esi atviras, laisvas, nuolankus, mylintis… Ir taip stebi, jauti, regi vidiniu žvilgsniu, susitinki, apkabini, pasveikini ir paleidi, kas ne tavo, dėkodamas, kad tai buvo, kad pasirodė.  Kaip viskas paprasta, o kartu ir užslėpta… O visgi paprasta…  Lengvumu, priėmimu, dėkingumu pasitinku akimirkas, kurios yra dėl manęs. 

Sulig nuskridusiais erdvėlaiviais mes atsisveikinam su ego formom, su mažumos jausmu, su noru padaryti pagal vieno planą, padaryti tobulai. Mes tarnaujam VISĄ apimančiai Meilei, Vieniui. Mes atėjome pakilti. Kilkime tyroj Šviesoj, Atjautoj, Priėmime. Priimkime tai, kas ateina iš Aukščiau ir leiskime tai pajausti kitiems esantiems šalia, be žmogiškųjų apribojimų.Mes pamatėm ir paleidom, atsisveikinom su kontrole, mažumos jausmu, nutylėjimu. Mes nebegrįžtame atgal. Mes su begaline Meile gerbiame tai, kas esame ir kiekvieną akimirką renkamės tarnystę Dieviškumui. Aš renkuosi čia ir dabar Dieviškąją Šviesą, atvirumą, tiesos išsakymą, kito energijos pagerbimą, priėmimą, LAISVĘ. Sesės, kokie jūsų pasirinkimai? Atverkime erdvę su begaline pagarba ir meile viena kitai išsakyti SAVO ŠIRDIES TIESĄ.

Kai tau širdis dainuoja begalybę ir jausmą, atneštą iš Dieviškos Būties, ir visa tai tau dovanoja, apkabina ir sušildo šnabždėdama: ,,Ar tu prisimeni, apie ką visa tai?“Tuomet jauti,- širdis suvirpa, atliepdama: ,,Tai aš Esu. Aš tai Esu – ši begalinė meilė, džiaugsmas, grožis ir tyrumas, visa apimanti šviesa“.Kaip dieviškumas, išdalinęs savo spindesį, pasėjęs mūsų širdyse, taip mūsų širdys plaka, spindi ir alsuoja šiuo Dieviškumu visiems aplink. Ar tu jauti taip pat, jog esam tam, kad begalinį meilės jausmą, spindinčią skaisčią tyrą širdies šviesą išskleistume ir padalintume visiems aplink? Atnešdami ramybę, džiaugsmą ir tyrumą į ši Visatos grožį – Žemę…

Neklausiu, kodėl … ten? Atsiduodu vedimui ir einu, nes kviečia… Jaučiu, kaip laukia… Sielos akimis regiu kelią, kuriuo esu vedama…Atsiduodu… Pasitikiu ir, dėkingumu apkabindama, einu į ten, kur aš esu aš. Į ten, kur esu kviečiama.

O jeigu leistum sau daryti taip, kaip širdis jaučia: paleidžiant, negalvojant apie galutinį tikslą, siekiamybę? Tuomet leidi sau tiesiog būti… Būti ramybe, pasitikėjimu ir meile,- Viską priimančią, viską apimančią Meile.

Sustoti akimirkai. Pajausti, kaip saulė apkabina mus meilės spinduliais. Širdimi išgirsti, apie ką mums gieda paukščiai. Kokias dovanas dovanoja mylintis vėjas. Jausti virpesį, jungiantį dangų, žemę ir mūsų širdis. Dėkingumu kvėpuoti…

Susilieju su vėjo kedenimu.  Jaučiu, koks artimas man kiekvienas šalia esantis akmuo.  Jūros bangos taip tyliai kalbina mane.  Užmerkiu akis, atsiduodama vedimui. Širdimi dainuoju su bangom, linguoju su vėju…. Aš esu namuose, ten kur ramu, ten kur aš esu aš,- kur šviesa, meilė ir džiaugsmas yra mano įkvėpimas ir iškvėpimas… Aš esu pilnatvės namuose. 

Liečiuosi prie tavęs švelniu širdies žvilgsniu, jautriu minties prisilietimu, o kartais tyliais žodžiais… Ar tu džiugus, ar pasimetęs, nedrąsus ar neryžtingas. Sugrįšk į ten, kur visada buvai, esi dabar ir būsi. Ir leiski būti šioj Tyroj erdvėj – širdies Gelmėj. Priimtas, suprastas ir apkabintas.  Jaučiu Tave… Dėkoju Tau, kad sugrįžai. Dėkoju Tau, kad leidi sau tiesiog čia Būti… Būk mylimas ir priimtas savęs paties. Tik tai, kas tu ESI ir apkabinti gali. Tyrosios Meilės glėbyje tu atrandi ramybę, šilumą, pasitikėjimą. Ar dar tiki, kad kur kitur gali ieškoti priėmimo? Ne išorė pripildo mus tyru spindėjimu… Bet Dieviškumas, atverdamas širdies duris, apkabina mus tyra dangaus šviesa.

Miško dvasia įkvepia, atgaivina, nuramina. Miško fėjos apsupa, išglosto, išmyluoja.  Tyla, ramybė, lengvumas išorėje ir viduje.  Nebėra klausimų, atsakymų, tik dabartis būtyje ir būtis dabartyje.  Vienintelė praktika – tiesiog BŪTI…

Ir jeigu vėl pajausi nerimą, įtampą, pasimetimą ar norą sukontroliuoti esamą situaciją,- suteik sau kelias akimirkas.  Giliai įkvėpk ir iškvėpk, pajausk savo širdies erdvę. Leisk sau prisiminti, kas iš tiesų esi, paleidus mintis, emocijas…Įkvėpk ramybę, iškvėpk nerimą. Įkvėpk pasitikėjimą, iškvėpk kontrolę,Įkvėpk Meilę, iškvėpk Meilę. Prisimink, jog esi be galo Mylima, nuolatos vedima ir saugoma. Leisk sau jausti pasitikėjimą, leisk sau atsipalaiduoti ir PASITIKĖTI Kūrėju. Viskuo bus pasirūpinta. Viskas, kas turi įvykti, įvyks tinkamu metu, tinkamoje vietoje. Tik leisk sau atsipalaiduoti. Įkvėpk Begalinę Meilę, iškvėpk Pasitikėjimą.